Index articol
Laborator
Laborator Staţia de epurare
Laboratorul de metrologie
Toate paginile

Laboratorul Uzina de apă

este înregistrat la Ministerul Sănătăţii Publice în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile pentru efectuarea monitorizării de control şi prelevare de probe.( Certificat de înregistrare nr 28/01.09.2008)

Laboratorul efectuează determinări fizico-chimice din probele de apă recoltate din : sursele de apă, filtrele rapide , rezervoarele de trecere din incinta staţiei, ieşire staţie de apă, rezervoare de înmagazinare din oraş şi  la consumatori.

Programul de lucru este permanent, in regim de tură, respectiv 12 ore lucrate cu 24 ore repau.

Setul de determinări a indicatorilor de calitate ai apei  şi frecvenţa determinărilor sunt stabilite de comun acord cu Autoritatea de Sănătate Publică.

Analizele care se execută in acest laborator sunt: clorul liber si total,  sustanţe organice,  fier, amoniu, azotiţi, duritate  totală, pH, cloruri, turbiditatea, conductivitatea.  
Aceste determinări sunt efectuate cu ajutorul  aparatelor performante aflate în dotarea laboratorului:

 • spectrofotometru Specol 10
 • analizator multiparametric tip C 830 (pH-metru şi conductometru)
 • balanţă analitică
 • etuvă electrică UNB
 • incubator FTC
 • aparat de distilat apă

Calitatea apei brute şi apei tratate este controlată de şase ori pe zi prin efectuarea unui set complet de analize fizico-chimice. Determinarea clorului liber şi total din apa de ieşire din staţie se efectuează din două în două ore , asigurând astfel consumatorilor o apă cu parametrii de calitate conforme cu ceriţele Legii apei potabile Nr 458/2002 .

Se mai monitorizează zilnic calitatea apei după fiecare treaptă de tratare, precum şi de la consumatori .

Monitorizarea de audit , precum şi determinările microbiologice ( nr de colonii la 22gr C, nr de colonii la 37gr C,bacterii coliforme, escherichia coli, enterococi) sunt efectuate de către  laboratorul Direcţiei Sanitară de Sănătate Publică.

Analizele efectuate sunt evidenţiate in registre de urmărire, iar buletinele de analize cu valorile parametrilor de calitate ale apei distribuite, stau la dispoziţia consumatorilor  la Dispeceratul societăţii.


Laborator Staţia de epurare

Laboratorul efectueaza determinari fizico-chimice, atât pentru staţia de epurare  cât şi pentru agenţii economici.

Pentru  Staţia de epurare se urmăreşte zilnic fluxul tehnologic de epurare prin analize fizico-chimice după următorul grafic:

din apa brută: din apa epurată: din bazine de aerare: din  metantanc, îngroşător şi uscător de nămol:
 • substanţe organice dizolvat
 • CBO5
 • suspensii
 • pH
 • temperatura
 • substanţe organice
 • CBO5
 • suspensii
 • pH
 • temperatura
 • cupru,crom,zinc
 • detergenţi, reziduu fix
 • cloruri, fosfaţi,sulfaţi
 • substanţe extractibile
 • nitriţi, amoniu
 • oxigen
 • nămol decantabil la 30min
 • indicele de volum Mohlmann
 • temperatura
 • pH
 • umiditate

Rezultatele acestor determinări sunt evidenţiate în registrul  laboratorului şi sunt raportate lunar către Sistemul de Gospodărire a Apelor jud. Covasna, Agentia pentru Protectia Mediului si Garda de Mediu.

Laboratorului ii revin atribuţii sporite in acţiunea de urmărire sistematică şi completă a calităţii apelor uzate evacuate de către agenţii economici, precum şi monitorizarea calităţii apelor pluviale deversate direct în receptorii naturali.

Aceste monitorizări au o importanţă deosebită în prevenirea poluărilor accidentale la folosinţele de apă din aval.

Analizele fizico-chimice  sunt efectuate cu ajutorul  aparatelor performante aflate în dotarea laboratorului:

 • spectrofotometru Specol 10
 • pH-metru Inolab 720
 • oxigenometru Inolab Oxi 730
 • balanţă analitică, termobalanta
 • etuvă electrică
 • incubator
 • aparat de distilat apă
 • baie de apă

În urma evaluării calităţii apei epurate putem afirma ca apa evacuată în emisar corespunde calitativ cerinţelor impuse de Autorizaţia de gospodărire a apelor nr 45/22.07.2008.


Laboratorul de metrologie

Laboratorul de metrologie funcţionează pe baza Autorizaţiei nr 042-15, emis de Biroul Român de Metrologie Legală,  sub supravegherea DRML Braşov-SJML Covasna

Laboratorul este autorizat să efectueze verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare din cadrul următoarelor sortimente:

 • contoare de apă rece cu : -Dn 15mm - 40mm (inclusiv) puse pe piață conform NML, -Dn 15mm - 32mm (inclusiv) puse pe piață conform MID
 • contoare de apă caldă cu : -Dn 15mm - 40mm (inclusiv) puse pe piață conform NML

Verificarea contoarelor de apă se efectuează de către metrologii laboratorului, pe baza solicitărilor înregistrate la Metrologie.