Sunteți aici: » Noutati

Noutati

Noutati

Cum ne protejăm apometrele de îngheț ?

Cum ne protejăm apometrele de îngheț ?

Experiențele anilor precedenți arată că, în perioada iernii, în foarte multe cazuri au înghețat contoarele de apă la consumatori.

Din aceste considerente, Gospodărie Comunală S.A. atrage atenția consumatorilor de a lua măsuri de precauție prin protejarea de îngheț a contoarelor de apă cu materiale termoizolante și închiderea capacelor căminelor de apometru.

Pentru apometrele amplasate în subsoluri, recomandăm reducerea suprafeţelor gurilor de ventilaţie pentru a menţine temperatura peste limita de îngheţ a contoarelor.

Atragem atenția în special proprietarilor caselor nelocuite să asigure condiții optime pentru prevenirea înghețului sau să golească reţeaua interioară de apă.

Sistări / Avarii

Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA. vă informează, că:

- vineri 16.03.2018, între orele 9 - 17, din cauza unor lucrări de reparaţii se va sista furnizarea apei potabile în comuna Ghidfalău (Ghidfalău, Angheluș, Fotoș și Zoltan).

Gospodărie Comunală S.A va  aduce la cunoştinţa consumatorilor din comunele Ghidfalău și Bodoc,  că  în  urma  ploilor torenţiale şi a creşterii nivelului de apă a Râului Olt s-au oprit  staţiile de epurare, deoarece nivelul de apă  a  Râului Olt a depăşit cota maximă  privind  pozarea conductelor de evacuare spre emisar din staţii. După repornirea staţiilor de epurare vom anunţa SGA Covasna.

- marți 20.03.2018, între orele 9 - 15, din cauza unor lucrări de reparaţii se va sista furnizarea apei potabile  în municipiul Sfântu Gheorghe pe străzile Grădinarilor, Cimitirului și Castanilor și la piața Mihai Viteazul bloc 43.

PayPoint, Payzone, Un-doi centru de plăți

PayPoint, Payzone, Un-doi centru de plăți

Operatorul Regional Gospodărie Comunală, vă aduce la cunoștința consumatorilor, că își pot achita facturile sigur și rapid la magazinele care au instalate terminale PayPoint, Payzone sau Un-doi centru de plăți.

În vederea efectuării unei plăţi, clienţii care beneficiază de serviciile furnizate/prestate de Gospodărie Comunală S.A. trebuie doar să se prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin în care se găseşte un terminal PayPoint, Payzone sau Un-doi centru de plăți. Vânzătorul scanează codul de bare de pe factură, clientul achită suma în numerar şi primeşte pe loc un exemplar al chitanţei cu detaliile tranzacţiei (data plăţii, suma, locaţia, furnizorul, etc). Operaţiunea durează doar, câteva minute, reducând astfel considerabil timpul alocat plăţii facturilor

Calitatea apei potabile

Indicatorii  de calitate ale apei potabile distribuită în oraşele judeţului Covasna

Calitatea apei potabile este un factor foarte important în viaţa noastră.

În continuare vă prezentăm tabelele cu indicatorii de calitate ale apei potabile distribuite în localitatile din aria de operare.

De ce are apa uneori culoare gălbuie?

Apa care iese de la Uzina de apă este limpede, transparentă şi fără culoare.

Însă, cu ocazia lucrărilor care necesită întreruperea furnizării apei potabile sau reducerea locală a presiunii apei, după repornire ,datorită antrenării depunerilor din interiorul conductelor  se întâmplă ca apa să fie tulbure, cu toate că în prealabil se face o spălare a conductelor. Tulburarea apei apare numai pe arii limitate şi se manifestă prin mărirea concentraţiei de fier în apă. Aceste lucrări de intervenţii sunt planificate şi conform Regulamentului de funcţionare, sunt aduse la cunoştinţa consumatorilor prin mass-media locală şi/sau prin afişare la scările blocurilor implicate. În cazul în care apa nu se limpezeşte după ce aţi lăsat-o un timp scurt să curgă, vă rugăm solicitaţi intervenţia echipelor noastre.

Totul despre furnizarea apei - Caiet informare

Totul despre furnizarea apei - Caiet informare

Totul despre furnizarea apei - Caiet informare

Raport BDO - 2012

Un pas înainte

Un pas înainte

Normele şi exigenţele Uniunii Europene privitoare la dezvoltarea furnizării apei potabile şi serviciului de canalizare au generat o necesitate de efectuare a unei investiţii din partea societăţii noastre. În realizarea acestuia s-au luat în considerare resursele cele mai convenabile, în funcţie de posibilităţile avute.

Stiați că?

  • In oraşul Sf Gheorghe apa se captează din 57 de puţuri de medie adâncime situate în lunca Oltului ?
  • Apa NU este captată gratuit. SC Gospodărie Comunală SA plăteşte pentru apa captată către Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE” , care  administrează fondul acvifer al Romaniei.

Fiecare picătură contează

Scopul societăţii noastre este, ca elementul de bază, apa potabilă, să ajungă în gospodăria tuturor locuitorilor în fiecare zi a anului.

Probabil aveţi cunoştinţă despre faptul că în mai multe ţări, apa potabilă nu este de calitate. Din ce în ce mai mult ne confruntăm cu problema scăderii proviziilor de ape dulci.

Este sarcina noastră principală, protejarea mediului prin epurarea apelor uzate în condiţiile prevăzute de autorizaţia şi ligislaţia de mediu.

Pagina noastră de web, vă informează în importanţa activităţii noastre, vă invită de a participa în atingerea scopului nostru, menţinerea apelor cât mai curate, deoarece…fiecare picătură contează.