Sunteți aici: » Tarife

Tarife

Tarife

Tarife analize apă potabilă

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr 3/01 februarie 2016

Nr. Crt
Parametrii analizaţi
Valoare
(fără TVA)
lei
1 pH 10
2 Oxidabilitate ( substanţe organice) 25
3 Clor rezidual 25
4 Amoniu 25
5 Nitriți 25
6 Fier 30
7 Cloruri 30
8 Duritate totală 25
9 Turbiditate 10
10 Conductivitate 10
11 Culoare, miros, gust 10

Notă:

  1. Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Uzina de apă Sf Gheorghe
  2. Efectuarea analizei probelor de  apă potabilă provenită din reţeaua de distribuţie a societăţii este gratis.Recoltarea acestor probe de ape se efectuează de către personalul laboratorului
  3. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr tel 0267/351390

Tarife de analize de ape uzate

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr 3/01 februarie 2016

Nr. crt
Parametrii analizaţi
Valoare
(fără TVA)
lei
1 pH 10
2 Consum chimic de oxigen CCO-Cr 90
3 Consum biochimic de oxigen CBO5 75
4 Materii totale în suspensie MTS 30
5 Azot amoniacal 45
6 Nitriți 30
7 Fosfor total 55
8 Detergenți 40
9 Reziduu fix 30
10 Substanțe extractabile cu solvenți organici/ calitativ 82
11 Cloruri 30
12 Cupru 60
13 Crom 60
14 Zinc 60
15 Fier 60
16 Indicele-Mn 25

Notă:

  1. Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Staţia de epurare Sf Gheorghe
  2. Efectuarea analizei probelor de  ape uzate ptr agenţi economici se face pe bază de comandă.Recoltarea acestor probe de ape se efectuează de către personalul societăţii
  3. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr tel 0267/351390

Tarife apă şi canalizare-epurare

Tarife valabile din luna februarie 2018

ÎNTREAGA ARIE DE OPERARE
APA POTABILĂ SERVICII DE CANALIZARE - EPURARE
Preț/Tarif pentru populație Preț/Tarif pentru ceilalți utilizatori Preț/Tarif pentru populație Preț/Tarif pentru ceilalți utilizatori
3,56    lei/m3 3,27     lei/m3 3,01 lei/m3 2,53     lei/m3

Prețurile la apă potabilă pentru populație conțin T.V.A în cotă de 9 %, iar pentru ceilalți utilizatori nu conțin T.V.A
Tarifele la canalizare - epurare pentru populație conțin T.V.A în cotă de 19%, iar pentru ceilalți utilizatori nu conțin T.V.A

Tarife vidanjări-desfundări canale

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr 3/01 februarie 2016

Nr. crt
Denumire activitate
U/M
Valoare
fără TVA
lei
1 Desfundat canal manual lei/intervenție 55.00
2 Vidanjare lei/mc 36.00
3 Desfundat canal cu Autoutilitară de desfundat canale menajere sau pluviale lei/oră 100.00
4 Lucrări de desfundat canal mecanic cu mașină de curățat canale RISS-22
lei/oră
125.00
5 Neutralizare lichide vidanjate nepericuloase de la populație și agenți economici prin intermediu Stațiilor de Epurare ape uzate din aria de operare al Gospodărie Comunală S.A. lei/mc 52.00
6 Identificarea traseului rețelelor metalice de apă / Identificare defecte de conducta metalică de apă lei/oră 60.00
7 Sudura la țevile din polietilenă lei/buc 110.00
8 Străpungere țevi sub presiune lei/buc 120.00
9 Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 15-20 mm lei/buc 75.00
10 Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 50-200 mm lei/buc 115.00
11 Asistență tehnică de specialitate lei/oră 36.00
12 Redeschidere racord canal F0-200 lei/buc 100.00
13 Redeschidere racord canal F201-400 lei/buc 200.00
14 Verificarea cu aparatul de inspecție video a racordurilor de canalizare de dimensiunea de cel mult 160 mm lei/intervenție 60.00
15 Curățat manual grătar stradal lei/buc 10.00

Notă:

  1. Efectuarea acestor lucrări se face pe bază de comandă
  2. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr tel  0267/ 351390, 0267/315393

Tarife închirieri utilaje

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr 3/01 februarie 2016

Nr. crt
Denumire utilaj
U/M
Valoare
fără TVA
lei
1 Autovehicol sub 3,5 tone km 2.00
2 Autovehicol peste 3,5 tone km 6.00
3 Excavator ore 60.00
4 Încărcător frontal ore 60.00
5 Macara pe pneuri ore 60.00
6 Generator de curent ore 60.00
7 Compactor ore 60.00
8 Motocompresor ore 100.00
9 Tăietor asfalt ore 120.00
10 Motopompă Honda ore 60.00
11 Buldoexcavator ore 60.00
12 Miniexcavator ore 60.00

Notă:

  1. Închirierea utilajelor  se face pe bază de comandă
  2. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr tel  0267/351390

Tarife al serviciilor de metrologie

NR
 
DENUMIRE
U.M
PREŢUL UNITAR
fără TVA lei
 
 
VERIFICĂRI METROLOGICE
1
Verificare contor de apă cu  Dn 15-25
Buc
20.00
 
 
2
Verificare contor de apă cu  Dn 30 –40
Buc
35.00
 
 

VÂNZĂRI CONTOARE DE APĂ
1
Contor de apă fgh Dn 15, tip ETK (pt. apartament)
Buc
35.00
 
 
2
Contor de apă fgh Dn 15, tip 420 PC (pt. cămin)
Buc
112.50
 
 
3
Contor de apă fgh Dn 20, tip 420 PC (pt. cămin)
Buc
120.83
 
 

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr 3/01 februarie 2016

Taxe pentru eliberarea de avize tehnice

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr 3/01 februarie 2016

Nr crt
Denumire aviz
U/M
Valoare
cu TVA
lei
1 Aviz de branşare-racordare la reţeaua de apă potabilă şi canalizare caz 71.40
2 Aviz de traseu necesar la obţinerea autorizaţiei de construire caz 71.40
3 Aviz tehnic pentru preluare ape uzate prin vidanjare în vederea contractării serviciului caz 71.40
4 Notificare privind transcrierea contractului de furnizare apă şi canalizare caz 71.40
5 Eliberare copie după acte originale buc 11.00
6 Debranșare - rebranșare contor DN15-25 mm buc 87.00
7 Debranșare - rebranșare contor DN30-100 mm buc 138.00
8 Asistență tehnică de specialitate lei/oră 43.00

Relaţii la telefon: 0267/351390