Itt vagy: » Újdonságok » Felhívás

Felhívás

         Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy a Vízellátásról és szennyvízgyűjtésről szóló 241/2006. számú Törvény, valamint a Környezetvédelmi Őrség 13414. számú 2019.06.19 napján kelt Megállapító feljegyzésének értelmében a jelen felhívás kézbesítésétől számított 3 hónap határidőn belül Ön köteles a szennyvízhálózathoz csatlakozni, ott ahol van szennyvízhálózat, ellenkező esetben kénytelenek vagyunk 30 napon belül az Országos Környezetvédelmi Őrséghez fordulni, azzal a pontosítással, hogy a vétkes személyek 2.000 és 4.000 lej közötti bírsággal büntetendők.

            Az alábbiakban az erre vonatkozó újraközölt 241/2006. számú Törvény cikkei:

  • 31. Cikk. (14) pont. A természetes személyek és jogi személyek, mint felhasználók, beleértve azokat, amelyek saját vízellátással rendelkeznek, kötelesek a meglévő vagy újonnan létesített közszolgáltatási szennyvízhálózathoz csatlakozni, amennyiben nem rendelkeznek olyan saját víztisztító állomással, amely teljesíti a tisztított vizek környezetbe való elvezetésének feltételeit.
  • 39. Cikk. (5) pont. A 31. cikk. (14) pont előírásainak megsértése a felhasználók által szabálysértésnek számít és 2.000 lej és 4.000 lej közötti bírsággal büntetendő. 
  • 40. Cikk. (2) pont. A szabálysértést és a 39. cikk (5) pont szerinti bírságot az Országos Környezetvédelmi Őrség megbízott személyzete állapítja meg.

 

Ahol nem áll rendelkezésre szennyvízhálózat, az elkészítésig a felhasználók kötelesek a szennyvizet szigetelt tartályokba vagy mini-víztisztítókba gyűjteni, amelyek úgy vannak felépítve és hasznosítva, hogy a környezetet és a lakosság egészségi állapotát ne károsítsák.

A szennyvizek kiürítését a regionális gépkezelő vagy engedélyezett gazdasági szereplő végzi, aki megszerezte a gépkezelő jóváhagyását a kiürítési folyamatból származó szerződés szerinti víz-és szennyvízhálózatok üzemeltetési feltételeire vonatkozóan.

PayPoint Payzone Un-doi

PayPoint Payzone Un-doi

A Közüzemek Rt. a fogyasztók tudomására hozza, hogy gyorsan és megbízhatóan fizethetik számláikat a legközelebbi kereskedelmi egységnél elhelyezett PayPoint, Payzone vagy Un-doi elektronikus pénzbegyűjtő pontnál.

A számla kifizetésénél a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztónak csupán be kell mutatnia a kifizetésre kerülő számlát. Az elárusító, a rendelkezésére álló Pay Point, Payzone vagy Un-doi készülék segítségével leolvassa a számlán található vonalkódot, a fogyasztó készpénzzel fizet és megkapja a pénz átutalásáról szóló nyugta egy példányát, amely tartalmazza az ügylet részleteit (kifizetés dátumát, a kifizetett összeget, a kifizetés helyét, a szolgáltatót, stb). Az egész művelet néhány percet igényel, jelentősen csökkentve a számlák kifizetésére szánt időt.