Itt vagy: » Újdonságok » Hogyan védjük a vízmérőinket a fagykárok ellen?

Hogyan védjük a vízmérőinket a fagykárok ellen?

Hogyan védjük a vízmérőinket a fagykárok ellen?

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy tartós hideg esetén, így a téli időszakban könnyen bekövetkezhet a vízórák elfagyása.

Ezen esetek tanulmányozásaiból kiindulva, a Közüzemek Rt.  felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a téli időszak beálltával ne hagyják fedetlenül a vízóra-aknákat, takarják le a vízórát hőszigetelő anyaggal.

Amennyiben a vízóra a pincében, alaksorban van elhelyezve, javasoljuk a szellőztető nyílások leszükítését, hogy fagyás ellen megfelelő hőmérsékletet tudjanak biztosítani.

Ezek az óvintézkedések különösen azon fogyasztási helyeknél fontosak, ahol nincs rendszeres vízfogyasztás. Fontos, hogy a tulajdonosok biztosítsák a megfelelő hőmérsékletet a vízvezetékek elfagyásának megelőzése érdekében, vagy víztelenítsék az ingatlan belső vízhálózatát.

Vízelzárások / Sürgősségi esetek

Vízelzárások / Sürgősségi esetek

A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy

- 2020. július 8-án, szerdán, 8 és 15 óra között Sepsiszentgyörgyön felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást a Szabadság téren található Kovászna Megye Tanácsát és a Kovászna Megyei Prefektúrát magába foglaló épületben, a téren található tűzcsap áthelyezése miatt.

Felhívás

         Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy a Vízellátásról és szennyvízgyűjtésről szóló 241/2006. számú Törvény, valamint a Környezetvédelmi Őrség 13414. számú 2019.06.19 napján kelt Megállapító feljegyzésének értelmében a jelen felhívás kézbesítésétől számított 3 hónap határidőn belül Ön köteles a szennyvízhálózathoz csatlakozni, ott ahol van szennyvízhálózat, ellenkező esetben kénytelenek vagyunk 30 napon belül az Országos Környezetvédelmi Őrséghez fordulni, azzal a pontosítással, hogy a vétkes személyek 2.000 és 4.000 lej közötti bírsággal büntetendők.

            Az alábbiakban az erre vonatkozó újraközölt 241/2006. számú Törvény cikkei:

  • 31. Cikk. (14) pont. A természetes személyek és jogi személyek, mint felhasználók, beleértve azokat, amelyek saját vízellátással rendelkeznek, kötelesek a meglévő vagy újonnan létesített közszolgáltatási szennyvízhálózathoz csatlakozni, amennyiben nem rendelkeznek olyan saját víztisztító állomással, amely teljesíti a tisztított vizek környezetbe való elvezetésének feltételeit.
  • 39. Cikk. (5) pont. A 31. cikk. (14) pont előírásainak megsértése a felhasználók által szabálysértésnek számít és 2.000 lej és 4.000 lej közötti bírsággal büntetendő. 
  • 40. Cikk. (2) pont. A szabálysértést és a 39. cikk (5) pont szerinti bírságot az Országos Környezetvédelmi Őrség megbízott személyzete állapítja meg.

 

Ahol nem áll rendelkezésre szennyvízhálózat, az elkészítésig a felhasználók kötelesek a szennyvizet szigetelt tartályokba vagy mini-víztisztítókba gyűjteni, amelyek úgy vannak felépítve és hasznosítva, hogy a környezetet és a lakosság egészségi állapotát ne károsítsák.

A szennyvizek kiürítését a regionális gépkezelő vagy engedélyezett gazdasági szereplő végzi, aki megszerezte a gépkezelő jóváhagyását a kiürítési folyamatból származó szerződés szerinti víz-és szennyvízhálózatok üzemeltetési feltételeire vonatkozóan.