Itt vagy: » Technológiai folyamatok » Ivóvízkezelés

Ivóvízkezelés

Ivóvízkezelés Sepsiszentgyörgyön

Ivóvízkezelés Sepsiszentgyörgyön

Az ivóvízszolgáltatáshoz szükséges nyersvizet 57 db , középmélységben fúrt  kútból nyerjük. Ezek a kutak egymástól 200-250 méter távolságra helyezkednek el Bodok irányában ,az Olt folyó mentén, működésüket EMU típusú szivattyúk biztosítják.

A nyersvíz a kutakból három különböző átmérőjű ( 350mm,400mm,500mm) fővezetéken keresztül eljut a Vízműhöz, ahonnan alapos mechanikai tisztítás és fertőtlenítés után a városi ivóvízhálózatba  kerül.

A mechanikai tisztítást a nyersvíz ülepítése, levegőztetése valamint kvarchomokrétegen történő szűrése képezi, melyet klórgázzal történő fertőtlenítés követ.

Az így nyert 458/2002-es Ivóvíztörvénynek megfelelő minőségű ivóvizet a vízmű tartályaiból 12 db EMU típusú szivattyúval a város három különböző nyomás-zónájába pumpáljuk. Az ivóvizet szállító fővezetékek végpontjaiban található víztárolók  biztosítják Sepsiszentgyörgy folytonos vízellátását a következő képpen:

-I-es zóna : Szemerja negyed - Păius  tartályból

-II –es zóna : Állomás negyed, Killyén valamint Jókai Mór utca irányában- Pacé tartályból

-III-as zóna : Központ – Sugás tartályból

Jelenleg a városi ivóvízhálózat összhossza 120 km

A  város területén 9 nyomásemelő állomás működik, ezekkel biztosítjuk a magas tömbházakban  szükséges víznyomást .

A Vízműnél kiépített automatizálási rendszer segítségével könnyen nyomonkövethető a kutak működése, hozama ,a tartályok vízszintje és a városi hálózatban levő víznyomás.

A Vízmű  laboratóriumában szakembereink a Közegészségügy jóváhagyásával és időszakos felügyeletével elvégzik az ivóvíz vegyi elemzését a víztisztítás minden fázisában. Elemzik a kutak nyersvizét, a megszűrt és fertőtlenített vizet, valamint a tartályokból és a városi vízhálózatból , fogyasztóktól levett vízmintákat.

Az  ivóvízmintákból a következő paramétereket  határozzuk meg: szervesanyag tartalom, ammónia, nitritek, vas, szabad és kötött klórtartalom, keménység, pH, kloridok, zavarosság és fajlagos elektromos vezetőképesség.

A víz mikrobiológiai elemzését a Közegészségügy laboratóriuma végzi.