Itt vagy: » Sajtóvisszhang

Sajtóvisszhang

Sajtóvisszhang

A víz maga az élet (Székely Hírmondó napilap)

A víz maga az élet (Székely Hírmondó napilap)

Március 22-ét a víz világnapjává nyilvánították 1992 óta, így most már több mint egy évtizede emlékezünk meg e természeti kincsünkről. Az ENSZ ezzel a nappal hívta fel a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

Sajtóközlemény

Bizonytalan az ivóvíz ára

Nem tudni egyelőre, merre alakulhat az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjszabása a négy háromszéki városban, valamint a községekben, amelyeket a regionális szolgáltatóvá vált Közüzemek lát el. A vállalat vezetősége szerint egyelőre jelentős emelésre nem kell számítani, viszont több kérdés is nyitott.

Nem marad víz nélkül Árkos

Csak részleges megoldást hozhat Árkoson, hogy jövő hét folyamán a sepsiszentgyörgyi Közüzemek veszi át az ivóvíz- szolgáltatást. A vállalat a napokban nekifogott a tavaly befejezett hálózat feltöltésének, de máris kisebb akadályokba ütköztek. A rendszer részleges kiépítettsége miatt a község egyes részein nem tudni, mi lesz január 20-a után, amikor megszűnik az ivóvíz további biztosítása Sepsikőröspatakról.

Drágul a víz, de nem annyival

Drágul a víz, de nem annyival

A korábban beharangozottnál kisebb mértékben drágul az ivóvíz és a szennyvíz novembertől  – tájékoztatott a Közüzemek Rt. Mint arról lapunkban többször is beszámoltunk, a vízdrágítást a cég július végén jelentette be, és szeptemberre tervezték. Az intézkedést a Sepsiszentgyörgyön,  Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón zajló vízhálózat-felújítási uniós pályázat finanszírozási szerződésében rögzített árstratégiával indokolták.

Korszerű szennyvíztisztítóval gyarapodott Kézdivásárhely

Korszerű szennyvíztisztítóval gyarapodott Kézdivásárhely

Tegnap ünnepélyes keretek között adták át Kézdivásárhelyen a szentkatolnai úton a felújított és kibővített szennyvíztisztító állomást, melyet a megyei vízszolgáltató az Európai Uniótól elnyert pályázati pénzből finanszírozott.

Csúcskategóriás berendezés

Csúcskategóriás berendezés

Hatalmas munka végéhez érkeztek Kézdivásárhelyen, és ennek egyik záró momentumára tegnap délben került sor, amikor átadták az új ülepítőállomást. A szakértők szerint hasonló létesítmény nincs Romániában, de még Kelet-Európában is ritkaságnak számít.

Rohamtempóval a csatolt falvakban (Újabb vízhálózat-bővítés)

Rohamtempóval a csatolt falvakban (Újabb vízhálózat-bővítés)

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Bodzaforduló és a hozzájuk tartozó falvak ivóvíz- és szennycsatornarendszerének bővítésére nyert pályázatot a megye nagy részét ellátó Közüzemek Rt. A vízszolgáltató 35,6 millió lejt ruház be a következő hónapokban, amiből 31,8 millió európai és állami támogatás, 3,4 millió a cég önrésze és összesen 0,3 millió lej (1 százalék) az érintett önkormányzatok hozzájárulása – közölték tegnap a vállalat vezetői.

Saccolják az adagot!

Saccolják az adagot!

Tegnap a Kovászna megyei Közüzemek Rt. vezetősége, Fejér Sándor vezérigazgató, illetve Kozsokár Attila aligazgató sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy sikerült jelentős összeget megspórolniuk a még 2012 óta zajló, hamarosan átadásra kerülő munkáltok költségvetéséből, így újabb korszerűsítéseket végezhetnek.

Nyolcszáz pert indított a vízszolgáltató

Nyolcszáz pert indított a vízszolgáltató

Jobbára a tömbházakban lakó háromszékiek mulasztják el vízszámláik törlesztését, a regionális szolgáltató pedig végső megszorításként jogi úton próbálja követeléseit rendezni. A Közüzemek Rt. megyeszerte közel nyolcszáz fogyasztóját perelte be, nemrégiben pedig egy tömbházlakást is elárvereztek, hogy a tulajdonos által felhalmozott több mint tízezer lejes tartozást behajtsák.

Ismét emelik a víz- és csatornadíjat (Sepsiszentgyörgy)

Ismét emelik a víz- és csatornadíjat (Sepsiszentgyörgy)

Sepsiszentgyörgy önkormányzata jóváhagyta, hogy a víz árát köbméterenként 3,58 lejre, a szennyvízcsatorna díját 2,89 lejre emeljék.

3,58 lej lesz a víz köbmétere

Az infláció mértékével drágítanak

Sepsiszentgyörgynek is, ahogyan az Aquacov Közösségfejlesztési Egyesülethez tartozó háromszéki önkormányzatok mindegyikének, a Közüzemek Rt. által szolgáltatott ivóvíz és szennyvízcsatorna-használat új díjszabásairól kellett döntést hoznia a legutóbbi tanácsülésen. Egy tartózkodás mellett 15 igen szavazattal megemelték a víz és csatornázás árát.

Drágul a víz Kovásznán

Kovásznán nő az ivóvíz-szolgáltatási és kanalizálási díj. Az áremelést az Aquacov Közösségfejlesztési Egye­sület javasolta, a fürdőváros tanácstagjai tegnap több mint kétórás vita után elfogadták az intézkedést, és Thiesz János polgármestert felhatalmazták, hogy a szer­vezet közgyűlésén is a drágulás mellett szavazzon. Az ülésre meghívták a Közüzemek Rt. képviselőit is.

Kell a pénz a munkálatokhoz

Drágul a víz Kovásznán

A tegnap megtartott rendkívüli kovásznai tanács­ülésen, több mint kétórás beszélgetés után, amin a Közművek Rt. részéről Kató Béla regionális igazgató és Kozsokár Attila aligazgató is jelen volt, felhatalmazták a polgármestert, hogy vegyen részt az Aquacov Közösségfejlesztő Egyesület következő részvényesi gyűlésén, amelyen a víz és szennyvíz árának emelkedéséről hoznak döntést.

6,4 millió lej tartozás

Késik a vízrendszer felújítása

A múlt hónap végén 6,4 millió lejre rúgott a háromszéki lakosság víztartozása, ekkora a kiszámlázott összeg, amelyből 2 millió még a 15 napos fizetési határidőn belül van. A legnagyobb kintlévőséget a magánszemélyek halmozták fel (közel 4 millió lej), a kereskedelmi egységek, illetve a közintézmények tartozásai elenyészőek.

Több hónapot késnek a munkálatok (Vízhálózat-felújítás)

Több hónapot késnek a munkálatok (Vízhálózat-felújítás)

Néhány hónapos késéssel, minden bizonnyal jövő év elején zárulhat a megyei vízszolgáltató két átfogó korszerűsítési munkálata. A Közüzemek Rt. vezetősége a kivitelezők munkaszervezését kifogásolja, gyakran szembesülnek azzal, hogy a háromszéki városok vízhálózatát érintő beruházásoknál kevés munkással dolgoztat a megbízott építő.

Pereli a vízszolgáltató a háromszéki adósokat

Pereli a vízszolgáltató a háromszéki adósokat

Több száz háromszéki lakos veszítheti el otthonát, mivel jelentős adósságot halmoztak fel a vízszolgáltatóval szemben.

Fejér Sándor, a négy Kovászna megyei városban és több vidéki településén tevékenykedő Közművek Rt. igazgatója (képünkön) szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: kintlevőségeik értéke eléri a 4,4 millió lejt, ezek visszaszerzéséért több mint félezer pert indítottak megyeszerte.

Elégedetlenek a kovásznaiak a vízszolgáltatással

Elégedetlenek a kovásznaiak a vízszolgáltatással

Bizonyos cégek zsarolják a kovásznai lakosságot, köztük a vízszolgáltató is – írta szerkesztőségünknek címzett panaszlevelében Lukács János. A vízszolgáltató döntése értelmében a fogyasztóknak kell megfizetniük a vízveszteséget is, így a számlák értéke egyik hónapról a másikra hat-hétszeresére nőtt. Az eddig 60–70 lejes számlák most elérik a 320–350 lejt, ami az átlagos kovásznai lakos havi fizetésének felét jelenti – mutatott rá Lukács.

Zajlanak a munkálatok

Zajlanak a munkálatok

Megújul az ivó- és szennyvízhálózat

Jelenleg is több fronton dolgoznak Sepsiszentgyörgy ivó- és szennyvízhálózatának felújításán, de a város déli kijáratánál található víztisztító állomáson is zajlik a munka. Az előbbi nagyszabású infrastrukturális beruházás értéke mintegy 87 millió lej, a másik munkálat közel 56 millió lejbe kerül.

Húsz éve nem fizetnek a vízért

Húsz éve nem fizetnek a vízért

A sepsiszentgyörgyi Otthon lakótársulás több éve vezeti a közüzemek adósági toplistáját, azonban az adminisztrátor szerint az adósságokat egyetlen tömbház lakói halmozták fel közel húsz év alatt.

A lakótársulás ki nem fizetett vízdíja közel 370 ezer lej, ebből egyetlen egy tömbház, valamint az összesen huszonegy, állami tulajdonban lévő lakrész összadóssága megközelítőleg 300 ezer lej – tájékoztatott Frochlich Sarolta. Az adminisztrátor méltánytalannak nevezte, hogy az ő gondnokságában lévő lakótársulás évről évre vezeti az adósok listáját, csupán egyetlen 75 lakrészes tömbház miatt, melynek hivatalosan 105 lakója van.

Ingatlanokat árverez a vízszolgáltató

Felhalmozott díjhátralék miatt ingatlanokat árverez a regionális vízszolgáltató. A Közüzemek Rt.-nek összesen hárommillió lejjel tartoznak háromszéki egyéni fogyasztók és lakótársulások. Végső megoldásként jogi eljárást indítanak a rosszul fizető ügyfelekkel szemben, a társaság háromszáz dossziét állított össze.

Korszerű víztisztító Sepsiszentgyörgyön

Korszerű víztisztító Sepsiszentgyörgyön

Teljesen megújul a sepsiszentgyörgyi szennyvíztisztító, a korszerűsítésre uniós alapokból közel 56 millió lejt fordít a Közüzemek Rt. A vízszolgáltató havonta 350 ezer köbméter ivóvizet értékesít Sepsiszentgyörgyön, ennek mintegy 85 százaléka folyik be a telepre, ahol tisztítják.

Ki nem fizet a vízért?

Több mint 3 millió lej kintlévőség

Továbbra is tetemes a háromszéki lakosság adóssága a Közüzemek Rt. felé. A sepsiszentgyörgyi Otthon sétányi lakótársulás több mint 366 ezer lejes tartozást halmozott fel, de van olyan kézdivásárhelyi magánszemély is, aki 7400 lejes vízszámla törlesztésével lóg.

Új infrastruktúra épül

Bővül a víz- és csatornarendszer

Sepsiszentgyörgyön 87 millió lejes beruházással több tucat utcában cserélik és bővítik a víz- és csatornahálózatot. A megyeszékhelyen kívül még Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón dolgoznak. A szentgyörgyi, 56 millió lejbe kerülő szennyvíztisztító-állomás 2015 márciusára készülhet el teljesen, most a munkálat harmadánál tartanak.

Jövő tavaszig dolgoznak Sepsiszentgyörgyön

Vízhálózat-felújításvizhalozat

Uniós forrásból származó finanszírozással, mintegy 87 millió lejes beruházás révén korszerűsíti és bővíti a megyeszékhely víz- és szennyvízrendszerét a Közüzemek Rt. Városszerte több utcában is dolgoznak a kivitelező csapatai – mintegy száz munkás –, ám körvonalazódik: nem sikerül tartani az eredeti, októberi határidőt. A vezetőség becslései szerint azonban a hálózati munkálatok decemberre lezárulhatnak, az érintett szakaszokon pedig jövő tavaszig visszaállítják az utcák eredeti állapotát.

Ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítés Háromszéken

Ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítés Háromszéken

Kovászna megye ivóvíz- és csatornahálózatának korszerűsítési projektjét mutatták be szerdán Sepsiszentgyörgyön. A munkálatok összértéke több mint 300 millió lej.

Kozsokár Attila, a Közüzemek aligazgatója sajtóértekezleten számolt be a pályázatról, amely a Környezetvédelmi Ágazati Operatív Programon keresztül valósul meg. A projekt célja a víz- és szennyvízhálózat infrastruktúrájának javítása, és bővítése a cég működési területén, azaz Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón. Elsőként a sepsiszentgyörgyi munkálatok menetét ismertették a Közüzemek vezetői, a jövőben pedig a többi településen zajló munkálatok ütemtervét is bemutatják.

Véghajrá a Borvíz utcában

Véghajrá a Borvíz utcában

A gyakori esők ellenére jól haladnak a Borvíz utcai fővezeték lefektetésével, és ehhez – az ott lakók megelégedésére – mégsem kellett hetekre lezárni az utcát, ahogy azt május elején tervezték. Most már a vártemplom alatt dolgoznak, pár hét múlva pedig vadonatúj aszfalt kerül a Sugásfürdő felé vezető útra, sőt, július 10-ig a Kálvin tér is megszépül: a 450 éve elhunyt svájci reformátor egész alakos szobrát is ekkor avatják.

Víz nélkül maradt Szentgyörgy: eltörtek egy fővezetéket

Víz nélkül maradt Szentgyörgy: eltörtek egy fővezetéket

Csütörtökön víz nélkül maradt Sepsiszentgyörgy nagy része, miután a város vízhálózatának felújítását végző cég, elszakított egy fővezetéket. Butyka Elemér a Közüzemek telepvezető mérnöke a Sláger Rádiónak elmondta: a cég egyik munkagépe a Puskás Tivadar utcában ásott, és véletlenül elszakította az üzembe lévő fővezetéket, amely a város jelentős részét látja el ivóvízzel.

Tavasszal kezdik a munkát

Tavasszal kezdik a munkát

A fürdővárosban márciustól folytatják a víz- és szennyvízhálózat korszerűsítését, bővítését, de elkezdődik a Ştefan cel Mare útszakasz teljes körű felújítása, valamint közbeszerzést írnak ki arra a Regionális Operatív Program 5.2-es tengelyének pályázati pénzéből finanszírozott projektre, amely keretében 16 utcában végzik el az infrastrukturális fejlesztést.

Egymilló köbméter vizet nem fizettek ki a szolgáltatónak

Egymilló köbméter vizet nem fizettek ki a szolgáltatónak

Több mint négy millió lejjel tartoznak a vízszolgáltatónak a háromszéki magánszemélyek és lakótársulások. A Kovászna megyei regionális szolgáltató a napokban nyilvánosságra hozta az adósok toplistáját. Mivel az ivóvíz ára köbméterenként 3,3 lej, több mint 1,2 millió köbméter vizet használtak el bizonyos lakótársulások, magánszemélyek anélkül, hogy kifizették volna.

Kevesebbel, de tartoznak

Bár az előző időszakban némiképp mérséklődött a fogyasztók tartozása a megyei vízszolgáltatónak, az továbbra is számtalan esetben jogi úton próbálja behajtani kinnlevőségeit. Jelenleg egyetlen ügyfelüknek lakását sem kell árverésre bocsátani az adósság fejében, de a korábbi végrehajtások nyomán még két megyeszékhelyi lakást kell értékesítenie a Közművek Rt.-nek, hogy az érintettektől behajthassa szolgáltatásai ellenértékét.

Jogos panasz a sáros utcákra

Jogos panasz a sáros utcákra

A helyiek dolgoznak, a fővállalkozó lefölözi a pénzt

A sepsiszentgyörgyi Közművek Rt. vezetősége tegnap számolt be a sajtónak a megyeszerte zajló vízvezeték-cseréről, szót ejtettek az ezzel járó kellemetlenségekről, no meg – lapunk érdeklődésére – a kézdivásárhelyi csapvíz minőségéről, valamint a megyeszékhelyi bűzlő csatornarendszerről.

Adós tömbházi fogyasztók

Van, aki soha nem fizetett a vízért

„Nem azokat akarjuk zaklatni, akik törlesztenek, a rosszfizetőket próbáltuk jogi úton felelősségre vonni” – magyarázta Kató Béla regionális központokért felelős vezető, amikor a Közművek Rt. kinnlevőségeiről faggatta a média. Összesen három és fél millió lejt kellene behajtson rosszul fizető fogyasztóitól a megyei vízszolgáltató.

Viz és csatorna a háromszéki falvakban

Viz és csatorna a háromszéki falvakban

A háromszéki falvak víz- és csatornarendszerének korszerűsítésére nyújt be pályázatot az Aquacov Egyesület, melynek 29 Kovászna megyei önkormányzat a tagja. Albert Álmos az egyesület igazgatója sajtótájékoztatón elmondta, 40- 80 millió euróra pályázhatnak, ám ennél sokkal többre lenne szükség. A vidéki települések többségében már különböző kormányprogramokon keresztül elkezdték a hálózatok kiépítését, de rendszertelenül, van ahol csak vízvezetékeket, máshol csak a csatornát fektették le, ezeket kellene megyeszinten összehangolni.

Négyszáz családot perelnek közüzemi tartozás miatt

Négyszáz családot perelnek közüzemi tartozás miatt

Négy háromszéki városban 3,5 millió lejjel tartoznak a lakosok a vízszolgáltatónak, a Közművek Rt. regionális vízszolgáltató 420 pert indított, hogy az adósságokat behajtsák. Kató Béla regionális igazgató elmondta, négy kategóriába sorolhatók a fogyasztók: a cégek, az állami intézmények, a magánházak és a tömbházak lakói.

A nagy tartozásaik a tömbházlakóknak vannak, mert olyan a rendszer, hogy egyénileg nem tudják lekapcsolni a hálózatról az adósokat. A szolgáltatónak a tulajdonosi társulással van szerződése, és bár a törvény megengedi, hogy az egész lakótömbben elzárják a vízcsapot, ezt nem teszik meg, hogy ne büntessék a rendszeresen fizetőket.

Milliók és türelem a jobb vízellátásért

Milliók és türelem a jobb vízellátásért

Háromszék négy városában zajlanak az ivóvíz- és szennyvízrendszer korszerűsítési és bővítési munkálatai, a Közüzemek Rt. uniós alapokból finanszírozza az átfogó, többéves fejlesztést. Bár tapasztalható némi eltolódás, áthidalták az időközben felmerülő akadályokat, így a minőségi szolgáltatást célzó korszerűsítés az ütemterv szerint halad – ismertette sajtótájékoztatóján a regionális vízszolgáltató vezetősége.

Gőzerővel dolgoznak

Gőzerővel dolgoznak

Naponta 33 banit fizetünk a vízért

Tegnap a sepsiszentgyörgyi Közművek Rt. vezetősége sajtótájékoztatón számolt be a háromszéki víz- és csatornarendszer felújítási, bővítési munkálatainak eredményeiről. Kiderült, megyénk a vezetékes víz minősége szempontjából országos szinten tizedik helyen áll, és csupán Temesvár, illetve Zsilvásárhely kínálja olcsóbban az életadó nedűt a háromszéki, köbméterenkénti 2,86 lejes díjnál.

Európai várost ígérnek

Európai várost ígérnek

23 538 méter ivóvízhálózat lefektetése 40 utcában, 6634 méter ivóvízhálózat-bővítés, 12 016 méter szennyvízcsatorna-lefektetés 21 utcában, 147 méter nyomóvezeték, egy új víztartály, egy derítőállomás, mindezt 23 356 255 lejből, 38 hónap alatt – ezek a számai annak a projektnek, amelynek a kivitelezéséről tegnap írtak alá szerződést a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalban.

Bővül az Aquacov Egyesület

Bővül az Aquacov Egyesület

A lanyha kezdéshez képest már idén jelentősen megnőhet a háromszéki vízszolgáltatás kibővítése céljával létrehozott Aquacov Egyesület tagjainak száma, miután több település is jelezte belépési szándékát, köztük Barót városa is.

Korszerűsítik a vízhálózatot

 Korszerűsítik a vízhálózatot

Rövid ideig baj lehet az ivóvízzel

Kovásznán nemrég kezdődött meg az az európai alapokból finanszírozott munkálat, melynek keretében a város vízhálózatát és szennyvízrendszerét korszerűsítik, bővítik. Ennek kapcsán a kivitelezést koordináló Kovászna Megyei Közüzemek Rt.-től megtudtuk, időközönként üzemzavar lesz észlelhető az ivóvízhálózaton, vagyis rövid ideig zavaros víz és alacsony víznyomás fordulhat elő a fürdővárosban.

Sokan tartoznak a vízszolgáltatónak

Egyre nagyobb kinnlevőséget próbál kisebb-nagyobb sikerrel behajtani rosszul fizető ügyfeleitől a regionális vízszolgáltató. Tavasz óta az összeg kétszázezer lejjel nőtt, a legfrissebb statisztika szerint a háromszéki egyéni fogyasztók és lakóbizottságok összesen három és fél millió lejjel tartoznak a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt.-nek.

Jobb lesz az ivóvizünk

Jobb lesz az ivóvizünk

Már zajlanak a munkálatok

Kisebb lesz a környezetszennyezés

A Kovászna Megyei Közüzemek Rt. regionális szinten bővíti és újítja fel a vízellátási és csatornázási infrastruktúrát. Kézdivásárhelyen már elkezdték a munkát.

Hárommilliós kintlevőség a regionális vízszolgáltatónál

Hárommilliós kintlevőség a regionális vízszolgáltatónál

Mostanra már állandósult „harc” folyik Sepsiszentgyörgyön a regionális ivóvíz-szolgáltató és a tömbháznegyedek lakótársulásai között az elmaradt díjak miatt. A szolgáltató hárommillió lejes kintlévőséggel küzd, amit igen lassan tud behajtani.

Eljárás az adósok ellen

Huszonöt iratcsomót állítottak össze a vízdíjak befizetését elmulasztó fogyasztók esetében azok a sepsiszentgyörgyi lakótársulások, ahol a jelentős hátralék miatt a szolgáltatás felfüggesztését helyezte kilátásba a megyei vízszolgáltató, négy esetben pedig végrehajtás indult.

Kezdődhet a munka

Egy hónap múlva indul a Kovászna és Kézdivásárhely csatorna- és vízhálózatának bővítését, korszerűsítését célzó munkálat – jelentették be pénteken Kovászna Pol­gár­mesteri Hivatalában az érintett hivatalok és közigazgatási egységek, a kivitelező képviselőinek jelenlétében.

Két hét múlva indul a munka

Két hét múlva indul a munka

Korszerűsítik a vízhálózatot

Pénteken a kovásznai városházán egyeztetett a Kézdivásárhely és Kovászna vízhálózatának és szennyvízrendszerének korszerűsítését, valamint bővítését érintő munkálatok kapcsán a két város polgármestere, Bokor Tibor és Thiesz János, valamint Fejér Sándor, az Aquacov vezetője, illetve Böjte Csaba, a licitet megnyerő cég, az OMS Románia Kft. képviselője.

Kétmilliós vízszámla (Lakótársulásokat ellenőriz a szolgáltató)

Kétmilliós vízszámla (Lakótársulásokat ellenőriz a szolgáltató)

Tél derekán az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését kockáztatja három megyeszékhelyi lakótársulás, ahová a napokban felszólítást küldött a Közüzemek Rt., hogy behajtsa kinnlevőségeit.

Ivóvíz- és szennyvíz-forgalom

A sepsiszentgyörgyi Közművek Rt.-től megtudtuk, hogy az elmúlt esztendőben Kézdivásárhely víz- és szennyvíz-forgalmának becsült értékei (mivel még a decemberi fogyasztást nem számlázták ki) 740 ezer köbmétert tesznek ki az ivóvíz esetében, és 830 ezer köbméterre rúg a megtisztított szennyvíz.

Szerző: Jancsó Katalin
Székely Hírmondó
A cikk megjelenési dátuma: 2013. január 9

Új szennyvíztelep épül Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi városháza dísztermében péntek délelőtt aláírták a város szennyvíztelepének az építéséről szóló szerződést. A most induló beruházás a Kovászna megye víz- és szennyvízrendszereinek korszerűsítését és bővítését célzó projekt része, a szerződést Fehér Sándor, a Kovászna Megyei Regionális Szolgáltató Közüzemek Rt. vezérigazgatója és Mircea Anton Decebal Eliade, a kolozsvári Hidroconstrucţia Rt., a Stulz-Planaqua Gmbh és a Probit Kft. által alakított konzorcium képviselője látta el kézjegyével.

2015-re lesz tiszta víz

2015-re lesz tiszta víz

Új szennyvíztelep épül Kézdin

Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere pénteki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az elkövetkező 34 hónapban modernizálják és teljesen kicserélik a város vízhálózatát.

Mi folyik a csapból?

Mi folyik a csapból?

Múlt hétvégén első alkalommal szervezett a Közüzemek Rt. Regionális Szolgáltató háromnapos vízkonferenciát Sepsiszentgyörgyön, ahol Székelyföld ivóvíz-szolgáltató vállalatai mellett több magyarországi, elsősorban a megyeszékhely testvértelepüléseinek szolgáltatói is bemutatkoztak a Vállalkozói Inkubátorház konferenciatermében.

Korszerű vízhálózat épül (Sepsiszentgyörgy)

Korszerű vízhálózat épül (Sepsiszentgyörgy)

Korszerű vízhálózat épül (Sepsiszentgyörgy)

A Háromszék víz- és szennyvízrendszereinek felújítását és bővítését célzó, a Környezetvédelmi Infrastrukturális Operatív Program alapjaiból finanszírozott beruházás első kivitelezési szerződését írták alá tegnap Sepsiszentgyörgyön.

Adósok otthonait árverezik

Adósok otthonait árverezik

Óriási kinnlévőségeit próbálja törvény adta lehetőségekkel élve behajtani a sepsiszentgyörgyi Közüzem Rt., az adósok főként lakótársulások.

Adósok górcső alatt

Adósok górcső alatt

Szerzõ: Hírmondó   |  A cikk megjelenésének dátuma: 17/05/2012

Nemfizetés miatt tizenöt házat árvereznek

Az egyik sepsiszentgyörgyi tömbház lakói azzal szembesültek, hogy az őket képviselő lakóbizottság mulasztása miatt ivóvíz nélkül maradhatnak. A megyeszékhelyi vízművek (Gosp-Com) felhívásban hozta a lakók tudomására intézkedését, felszólítva őket, hogy személyesen törlesszék adósságukat a Közüzemek Rt. pénztáránál. Kiderült, az eset korántsem egyedi.

A víz világnapját ünnepelték (Székely Hírmondó napilap)

Fontos már kisgyerekkortól tudatosítani a víz értékét

Aquacov-közgyűlés Kézdivásárhelyen - Székely Hírmondó

Február 15-én a céhes városban tartották meg az Aquacov Egyesület közgyűlését, amelynek egyik napirendi pontja a Közművek Rt. (megyei közművek) tőkenövelése volt.

A találkozón jelen volt Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, Băcila Leca, Bodzaforduló elöljárója és Lőrincz Zsigmond, Kovászna első embere.

Százhétmillió euró fejlesztésre (Vízprogram Háromszéken) - Háromszék napilap

Százhétmillió euró fejlesztésre (Vízprogram Háromszéken) - Háromszék napilap

Két hivatal között a politikusok aláírták tegnap a sepsiszentgyörgyi városházán Háromszék eddigi legnagyobb finanszírozási szerződését, a 107 millió eurós terv négy város — a megyeszékhely mellett Kézdivásárhely, Kovászna és Bodzaforduló — ivóvíz- és szenny­vízhálózatának felújítását és bővítését teszi lehetővé. Barót ismételten kimaradt, az ottani emberek 19 millió eurós beruházástól esnek el — hangzott el.

Sepsiszentgyörgy vízvezeték-hálózata - Háromszék Napilap

Sepsiszentgyörgy képviselő-testülete már 1896-ban megállapította, hogy a város hatezres lélekszámú lakosságának jó ivóvízzel való ellátása nemcsak időszerű, de létkérdés is. A következő évben az elvégzett vegyelemzések eredményének ismeretében a Gyárfás Győző városi főmérnök, Kamilli János brassói vízügyi mérnök és Bay István helybeli mérnök-vállalkozóból álló bizottság egyhangúlag a Sugásfürdő feletti Szend­rei-patak forrásának vizét találta mind minőség, mind hozam szempontjából a legmegfelelőbbnek a lakosság ivóvíz-ellátására.