Itt vagy: » Újdonságok » Tudta-e , hogy?

Tudta-e , hogy?

 • Sepsiszentgyörgy városának  ivóvize 57 db középmély-fúrású  kútból származik
 • A befogott ivóvízért a Közüzemek RT  szerződés alapján díjat fizet a Román Vízügyi Hivatalnak
 • A kutakból származó nyersvizet  csak tisztítás és fertőtlenítés után továbbítjuk fogyasztóinknak
 • Az ivóvíz árának a módosítása az infláció következménye.

Miért zavaros néha az ivóvíz?

A Vízmű által szolgáltatott ivóvíz az ihatósági jogszbályzatnak megfelelően átlátszó és színtelen, mégis néha előfordulhat hogy a fogyasztó a víz zavarosságát, elszineződését tapasztalja. Ezt a jelenséget a vízben található vaskoncentráció hirtelen megnövekedése okozza és olyankor észlelhető amikor javítási/ bővítési munkálatok miatt ideiglenesen szünetel az ivóvízszolgáltatás vagy lecsökken zonálisan a víznyomás.

Az ivóvízrendszeren  tervezett beavatkozásokról időben értesítjük fogyasztóinkat a rendelkezésünkre álló helyi hírközlési eszközökön keresztül. A javítási munkálatokat minden esetben vezetékmosatás követi, melynek során eltávozik a vezetékben található lerakódások nagy része .

Vannak esetek amikor a víz megzavarosodását maga a fogyasztó idézi elő a rendszeren végzett beavatkozásával: javítási munkálatok miatt elzárja a főcsapot, kinyitja az utcai tűzoltócsapot, elszakítja az utcai vezetéket nem engedélyezett építkezési munkálatok végzése közben stb. és emiatt felborul a renszeren belüli hidraulikus egyensúly.

Ezért ha Önök bármilyen változást észlelnek az ivóvíz minőségében, az ok kiderítése érdekében kérjük  ellenőrizzék  a minőségi változás megjelenését  a szomszédos csatlakozónál is ( szomszédos lépcsőház vagy magánház).Ha a jelenség nem áll fenn a szomszédos csatlakozónál , akkor a hiba a belső hálózatban van, ellenkező esetben pedig jelentse észrevételeit ügyeletes diszpécserünknek.

 • A víz és csatornázási díjakat a Nemzeti Szakhatóság és a Közösségfejlesztő Egyesület, az   A.D.I. AQUACOV  hagyja jóvá.
 • A fizetési határidő lejárta után a 241/2006-os Törvény alapján késedelmi kamatot számítunk
 • A havonta kiállított számlán szereplő összeget  a jelenlegi jogszbályok szerint 15 napon belül ki kell fizetni a pénztárunknála számlán feltüntetett címen vagy átutalható a számlán feltüntetett bankszámlára. A fizetés bankkártyával és interneten is lehetséges.
 • Előfordulhat, hogy bár még nem járt le a bekötési mérő hitelessége, mégis, megfigyelésük alapján úgy látják, hogy az rosszul mér. Ebben az esetben  lehetőségük van a szolgáltatótól helyszíni ellenőrző vizsgálatot kérni. Ha további kételyek merülnek fel a mérő pontosságát illetően, kezdeményezhetik az ún. rendkívüli ellenőrző vizsgálatot a Megyei Metrológiai Laboratóriumtól. Abban az esetben ha az ellenörző mérések  a vízmérő meghibásodását mutatják , vállalatunk megjavítja vagy kicseréli a hibás mérőműszert és átszámolja a vízfogyasztást. Ellenkező esetben azonban a panaszosnak állnia kell a mérőműszer ellenörzésének  költségeit .
 • A mellékmérők a fogyasztó tulajdonában vannak, és csak a vízfogyasztás belső elosztását szolgálják , hitelesítésük, javításuk  és cseréjük költségeit a fogyasztónak  kell állnia.
 • A bekötési mérők a társaságunk tulajdonában vannak, azok hitelesítéséről, cseréjéről, javításáról nekünk kell gondoskodnunk.
 • A fogyasztók által elfogyasztott víz mennyiségét a bekötési vízmérők mérik, a bemért mennyiséget és a hozzá tartozó csatornadíjat számlázzuk. Ott ahol nincs vízmérőműszer, a hatályban lévő törvénykezés értelmében, általánydíjat számlázunk
 • Az elhasznált vizet a város csatornarendszere a szennyvíztelepre szállítja, itt megtisztítjuk és visszaadjuk a természetnek. Vállalatunk a tisztított szennyvíz kibocsátásért  is díjat fizet a Vízügyi Hivatalnak

Vízelzárások / Sürgősségi esetek

A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy

-  2020 február 12-én szerdán 8 – 17 óra között, javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Csiki utcában a Vojkán utca és a Grigore Bălan utca közötti szakaszon (beleértve a 48-as tömbház A,B és C lépcsőházait, a Sapientia egyetemet és az Electrikát), a Daczó utcában, a Grigore Bălan utcában a Csiki utca és a Híd utca közötti szakaszon (beleértve a Kovászna megyei nyugdijosztályt is), a Híd utcában a  Grigore Bălan utca és a Debren pataka közötti szakaszon (beleértve a 43, 49, 50 és 51 tömbházakat) és a Grigore Bălan utcában a 42-es tömbház A, B, C, D, E, F, G, H, I és J lépcsőházaiban (beleértve a Kovászna megyei Építkezési Felügyelőséget, az Országos Környezetvédelmi Örség Kovászna megyei biztosi hivatalt és a Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökséget).

Ivóvíz minősége

Az ivóvíz minősége nagyon fontos tényező az életünkben.

 

A továbbiakban bemutatjuk egy táblázat segítségével a szolgáltatott ivóvíz minőségi jellemzőit Kovászna megye szolgáltatási körzeteiben.