Itt vagy: » Újdonságok

Újdonságok

Újdonságok

Vízelzárások / Sürgősségi esetek

A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy

-  2020 február 12-én szerdán 8 – 17 óra között, javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Csiki utcában a Vojkán utca és a Grigore Bălan utca közötti szakaszon (beleértve a 48-as tömbház A,B és C lépcsőházait, a Sapientia egyetemet és az Electrikát), a Daczó utcában, a Grigore Bălan utcában a Csiki utca és a Híd utca közötti szakaszon (beleértve a Kovászna megyei nyugdijosztályt is), a Híd utcában a  Grigore Bălan utca és a Debren pataka közötti szakaszon (beleértve a 43, 49, 50 és 51 tömbházakat) és a Grigore Bălan utcában a 42-es tömbház A, B, C, D, E, F, G, H, I és J lépcsőházaiban (beleértve a Kovászna megyei Építkezési Felügyelőséget, az Országos Környezetvédelmi Örség Kovászna megyei biztosi hivatalt és a Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökséget).

Hogyan védjük a vízmérőinket a fagykárok ellen?

Hogyan védjük a vízmérőinket a fagykárok ellen?

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy tartós hideg esetén, így a téli időszakban könnyen bekövetkezhet a vízórák elfagyása.

Ezen esetek tanulmányozásaiból kiindulva, a Közüzemek Rt.  felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a téli időszak beálltával ne hagyják fedetlenül a vízóra-aknákat, takarják le a vízórát hőszigetelő anyaggal.

Amennyiben a vízóra a pincében, alaksorban van elhelyezve, javasoljuk a szellőztető nyílások leszükítését, hogy fagyás ellen megfelelő hőmérsékletet tudjanak biztosítani.

Ezek az óvintézkedések különösen azon fogyasztási helyeknél fontosak, ahol nincs rendszeres vízfogyasztás. Fontos, hogy a tulajdonosok biztosítsák a megfelelő hőmérsékletet a vízvezetékek elfagyásának megelőzése érdekében, vagy víztelenítsék az ingatlan belső vízhálózatát.

Felhívás

         Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy a Vízellátásról és szennyvízgyűjtésről szóló 241/2006. számú Törvény, valamint a Környezetvédelmi Őrség 13414. számú 2019.06.19 napján kelt Megállapító feljegyzésének értelmében a jelen felhívás kézbesítésétől számított 3 hónap határidőn belül Ön köteles a szennyvízhálózathoz csatlakozni, ott ahol van szennyvízhálózat, ellenkező esetben kénytelenek vagyunk 30 napon belül az Országos Környezetvédelmi Őrséghez fordulni, azzal a pontosítással, hogy a vétkes személyek 2.000 és 4.000 lej közötti bírsággal büntetendők.

            Az alábbiakban az erre vonatkozó újraközölt 241/2006. számú Törvény cikkei:

  • 31. Cikk. (14) pont. A természetes személyek és jogi személyek, mint felhasználók, beleértve azokat, amelyek saját vízellátással rendelkeznek, kötelesek a meglévő vagy újonnan létesített közszolgáltatási szennyvízhálózathoz csatlakozni, amennyiben nem rendelkeznek olyan saját víztisztító állomással, amely teljesíti a tisztított vizek környezetbe való elvezetésének feltételeit.
  • 39. Cikk. (5) pont. A 31. cikk. (14) pont előírásainak megsértése a felhasználók által szabálysértésnek számít és 2.000 lej és 4.000 lej közötti bírsággal büntetendő. 
  • 40. Cikk. (2) pont. A szabálysértést és a 39. cikk (5) pont szerinti bírságot az Országos Környezetvédelmi Őrség megbízott személyzete állapítja meg.

 

Ahol nem áll rendelkezésre szennyvízhálózat, az elkészítésig a felhasználók kötelesek a szennyvizet szigetelt tartályokba vagy mini-víztisztítókba gyűjteni, amelyek úgy vannak felépítve és hasznosítva, hogy a környezetet és a lakosság egészségi állapotát ne károsítsák.

A szennyvizek kiürítését a regionális gépkezelő vagy engedélyezett gazdasági szereplő végzi, aki megszerezte a gépkezelő jóváhagyását a kiürítési folyamatból származó szerződés szerinti víz-és szennyvízhálózatok üzemeltetési feltételeire vonatkozóan.

PayPoint Payzone Un-doi

PayPoint Payzone Un-doi

A Közüzemek Rt. a fogyasztók tudomására hozza, hogy gyorsan és megbízhatóan fizethetik számláikat a legközelebbi kereskedelmi egységnél elhelyezett PayPoint, Payzone vagy Un-doi elektronikus pénzbegyűjtő pontnál.

A számla kifizetésénél a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztónak csupán be kell mutatnia a kifizetésre kerülő számlát. Az elárusító, a rendelkezésére álló Pay Point, Payzone vagy Un-doi készülék segítségével leolvassa a számlán található vonalkódot, a fogyasztó készpénzzel fizet és megkapja a pénz átutalásáról szóló nyugta egy példányát, amely tartalmazza az ügylet részleteit (kifizetés dátumát, a kifizetett összeget, a kifizetés helyét, a szolgáltatót, stb). Az egész művelet néhány percet igényel, jelentősen csökkentve a számlák kifizetésére szánt időt.

Tudta-e , hogy?

  • Sepsiszentgyörgy városának  ivóvize 57 db középmély-fúrású  kútból származik
  • A befogott ivóvízért a Közüzemek RT  szerződés alapján díjat fizet a Román Vízügyi Hivatalnak
  • A kutakból származó nyersvizet  csak tisztítás és fertőtlenítés után továbbítjuk fogyasztóinknak
  • Az ivóvíz árának a módosítása az infláció következménye.

Ivóvíz minősége

Az ivóvíz minősége nagyon fontos tényező az életünkben.

 

A továbbiakban bemutatjuk egy táblázat segítségével a szolgáltatott ivóvíz minőségi jellemzőit Kovászna megye szolgáltatási körzeteiben.

Miért zavaros néha az ivóvíz?

A Vízmű által szolgáltatott ivóvíz az ihatósági jogszbályzatnak megfelelően átlátszó és színtelen, mégis néha előfordulhat hogy a fogyasztó a víz zavarosságát, elszineződését tapasztalja. Ezt a jelenséget a vízben található vaskoncentráció hirtelen megnövekedése okozza és olyankor észlelhető amikor javítási/ bővítési munkálatok miatt ideiglenesen szünetel az ivóvízszolgáltatás vagy lecsökken zonálisan a víznyomás.

Minden a vízhasználatról - tájékoztató füzet

Minden a vízhasználatról - tájékoztató füzet

Minden a vízhasználatról - tájékoztató füzet

Újabb előrelépés

Újabb előrelépés

Az Európai Unió víz- és csatornaszolgátlatásra vonatkozó normái egy újabb beruházási munkálatra ösztönözték  vállalatunkat. Ennek kiválasztásában, cégünk arra törekedett, hogy az adott feltételek mellett, a legkedvezőbb forráshoz jusson.

Minden csepp számít!

Cégünk célkitüzése, hogy az év minden napján megfelelő minőségben juttassa el a lakosság számára a legalapvetőbb elemet, az ivóvizet.

Bizonyára tudomása van arról, hogy sok országban nem megfelelő minőségű ivóvíz folyik a csapokon. Egyre nagyobb problémát okoz, hogy a Föld tiszta édesvízkészlete csökkenőben van.

Az elsődleges feladatunk, hogy a szennyvízünk megfelelő tisztításával a környezetvédelmi engedélyek és törvények betartásával hozzájáruljunk a környezetünk és víztartalékaink védéséhez.

Honlapunk betekintést nyújt tevékenységeinkbe. Kérjük legyen Ön is partnerünk célunk elérésében, hiszen minden (víz) csepp számít!