Sunteți aici: » Servicii » Alte servicii

Alte servicii

Alte servicii

Alte servicii asigurate de Gospodărie Comunală SA:

 • Identificarea traseului reţelelor metalice de apă şi depistarea pierderilor de apă pe reţea:
 • Desfundarea sistemelor de canalizare:
 • Vidanjarea apelor uzate:
 • Repararea electropompelor Wilo:
 • Efectuarea analizelor fizico-chimice din ape ( freatice, de suprafaţă şi ape uzate )
 • Exploatarea puţurilor şi staţiilor de tratare a apei la aglomerări urbane
 • Acordare avize tehnice
 • Închirieri utilaje
 • Sudarea ţevilor din polietilenă
 • Străpungere ţevi sub presiune:
 • Acordarea asistenţei tehnice de specialitate:

 

Modalităţi de contactare: Str Bánki Dónáth nr 27; tel 0267/351390