Sunteți aici: » Proces tehnologic » Canalizare, epurare ape uzate

Canalizare, epurare ape uzate

Canalizare, epurare ape uzate

Reţeaua de canalizare

Apele uzate orăşeneşti sunt colectate printr-o reţea de canalizare din tuburi de beton cu deversare în Staţia de epurare

Reţeaua de canalizare în  lungime de 137 km este construită în sistem divizor,respectiv pentru ape uzate menajere şi ape pluviale.

Staţia de epurare

Staţia de epurare
Capacitatea staţiei este de 350 l/s, însă datorită reducerii consumului de apă în reţea de canalizare menajeră ajunge un debit de aproxima tiv 185 l/s.

Schema generală  de epurare se compune din două trepte: mecanică şi biologică cu următoarele obiective tehnologice.