Sunteți aici: » Proces tehnologic » Captare, tratare, distributia apei potabile

Captare, tratare, distributia apei potabile

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Sfântu Gheorghe se compune din:

 • captare
 • conducte de aducţiune
 • staţia de tratare
 • conducte de aducţiune spre rezervoare
 • rezervoare de înmagazinare
 • reţele de distribuţie

Captarea apei

Captarea apei

Se realizează din două surse :

 • Surse subterane: 57 de puţuri forate la medie adâncime ,amplasate la distanţe de 200-250 m între ele . Frontul de captare se întinde cca 10 km spre Bodoc , sursa de alimentare fiind situată în conul aluvionar al Oltului.
 • Surse de izvor:  trei izvoare amenajate amonte de Staţiunea Sugás Băi la o distanţă de 7 km de municipiul Sf.Gheorghe.

Puţurile active aflate în exploatare sunt echipate cu electropompe submersibile din import Germania de tip EMU .

Conducte de aducţiune

Conducte de aducţiune

Apa din puţuri este colectată prin 3 conducte magistrale de aducţiune:

 • I – de ø 350 mm OL
 • II- de ø 400 mm OL
 • III -de ø500 mm Azbociment , o parte din ea este executată din OL cu ø350 mm

Conductele de aducţiune traversează râul Olt,pârâul Arcuş şi pr.Porumbele.

Cele trei magistrale se unesc la intrarea în Staţia de apă printr-o conductă de ø 700 mm.

O parte din apa captată prin cele trei izvoare: Szendrei, Darázs şi Rozsdás  este transportată   prin conducte de OL în rezervorul de înmagazinare de 450 m3 construit în anul 1898 pe dealul Păiuş şi cealaltă parte (1,0 l/s)  este distribuită consumatorilor de la staţinea Sugás Băi.

Staţia de tratare: Uzina de apă

Tratarea apei brute captate  se realizează în Uzina de apă în mai multe trepte, ce au drept scop limpezirea apei, deferizarea şi dezinfectarea ei. 

Limpezirea  se realizează  prin două decantoare lamelare .

Deferizarea se realizează  prin 14 filtre rapide cu nisip cuarţos.

Dezinfectarea În  rezervoarele de recepţie se realizează dezinfectarea apei cu ajutorul clorului dozat prin aparatele de clorinare tip ADVANCE 202, import Anglia.

În urma acestor procese tehnologice, apa  tratată  ajunge dpdv calitativ în limitele impuse de Legea 458/2002 .

Staţia de pompare

Din cele cinci rezervoare de recepţie, apa tratată  este pompată spre  trei zone de presiune a oraşului cu ajutorul staţiei de pompare echipată cu 12 buc pompe EMU:

Zonele de presiune au la capăt rezervoare de înmagazinare. Apa este transportată spre ele prin următoarele conducte de aducţiune magistrale.

Rezervoarele de înmagazinare

 • pe dealul Păiuş  sunt amplasate  2 buc.rezervoare  a 2500 m 3  fiecare şi 1 buc. rezervor de 450 m 3 la cota de 595m ,funcţionând ca rezervoare de trecere .
 • 1 buc.rezervor având capacitatea de  2500 m 3   amplasat lângă str.Borviz la cota de 580 m, funcţionând ca rezervor de trecere.
 • 1 buc. rezervor  a 5000 m 3 amplasat pe dealul Pacé  la cota 565 m, funcţionând ca rezervor de capăt.

Rezerva de apă pentru incendiu este de 2000 mc conţinută în rezervoarele  Păiuş şi Sugás cu câte 1000 m 3 apă intangibilă fiecare.

Distribuţia apei potabile

Se realizează prin cele  trei zone de presiune ale oraşului:

-zona I ,cartier Simeria alimentată din rezervoarele Păius

-zona II – Gării, spre Chilieni, şi Jókai Mór, alimentată din rezervorul Pacé

-zona III- Cenru alimentată  din rezervorul Sugás

Pentru ridicarea presiunii la blocurile înalte ale oraşului sunt prevăzute  9 buc.Staţii de ridicare a presiunii ,  amplasate în CT-urile de cvartal.