Sunteți aici: » Noutati » Ce se întâmplă cu consumatorii noștri care nu își achită facturile?

Ce se întâmplă cu consumatorii noștri care nu își achită facturile?

 

Gospodărie Comunală SA este tolerant față de consumatorii aflați în dificultăți financiare, de aceea le oferim posibilitatea de a plăti factura și în rate. Factura emisă consumatorilor include, serviciul de furnizare apă potabilă și serviciul de canalizare menajeră, astfel încât neplata facturii afectează ambele servicii.

Gospodărie Comunală SA este în relație contractuală cu consumatorii săi, deci plata facturii este obligația consumatorilor. În condițiile legii, conform contractului încheiat cu consumatorul, avem mai multe opțiuni dacă consumatorul nu își plătește datoria. Prima dată trimitem o sesizare către consumator. Dacă consumatorul nici după sesizarea primită nu își plătește factura, îl vom acționa pe cale legală, în care executorul judecătoresc va recupera suma restantă și toate costurile suportate în litigiu printr-o hotărâre judecătorească simplificată.

Ca o ultimă soluție, oprim furnizarea apei potabile. În cazul caselor de locuit această procedură este ușor de implementat, dar în cazul blocurilor(condominiilor), trebuie să sistăm furnizarea apei potabile de la apometrul principal al blocului, caz în care se va întrerupe furnizarea apei potabile în toate apartamentele din bloc. În momentul de față din cauza pandemiei Covid-19 nu punem în aplicare procedura de sistare a furnizării apei potabile, dar o putem aplica din nou după sfârșitul pandemiei.

Somație

Somație

Prin prezenta vă somăm asupra faptului că în termen de 3 luni de la primirea prezentei somații aveți obligativitatea, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și Nota de constatare a Gărzii de Mediu nr.13414/19.06.2019, racordarea la rețeaua de canalizare acolo unde există  rețea de canalizare,  în caz contrar, suntem nevoiți  să ne adresăm, în termen de 30 de zile, Gărzii Naţionale de Mediu, cu precizarea că persoanele vinovate riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 4.000 de lei.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 –republicată, care fac referire la acest lucru:

  • Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, daca aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  • Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționeaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  • Art. 40. pct. (2) Constatarea contraventiei și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apă uzată în bazine etans vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite si exploatate astfel încăt să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare pe bază de contract.