Sunteți aici: » Noutati » De unde provine cantitatea suplimentară de apă facturată pentru consumatorii din imobilele de tip condominiu?

De unde provine cantitatea suplimentară de apă facturată pentru consumatorii din imobilele de tip condominiu?

 

Conform prevederilor legale în vigoare, Operatorul Regional citește contorul de apă principal montat în căminul situat pe domeniul public în amonte de blocul de locuințe. Cantitatea de apă măsurată de contorul principal se împarte la locuitorii blocului/ scării în funcție de cantitatea declarată a consumului, la care se mai adaugă diferență împărțită pe numărul de locuitori declarații. În majoritatea cazurilor cantitatea cumulată declarată de consumatori este mai mică decât volumul măsurat de contorul principal al imobilului de tip condominiu.

Din păcate avem consumatori în aceste imobile de tip condominiu, care nu au mai declarat de luni de zile consumul de apă, de asemenea există consumatori care nu permit nici la solicitări repetate accesul cititorilor de apă ai companiei noastre, pentru verificarea/citirea contoarelor individuale. Cu timpul, la acești consumatori se cumulează o cantitate mare de apă consumată și nedeclarată, care până la urmă este plătită de ceilalți locuitori ai imobilului. Aceasta este cauza principală a diferenței de apă facturată, fată de cantitatea declarată.

Mai există și un alt fenomen, care provoacă diferențe între cantitățile de apă declarate pe baza citirilor de pe contoarele individuale și cantitatea măsurată de contorul principal. Contorul principal este mai precis și mai sensibil decât contoarele individuale, ca urmare totdeauna există o diferență între cele 2 măsurători. Cum se deschide un robinet, contorul principal înregistrează instantaneu consumul de apă, pe când contorul individual reacționează după câteva secunde.

A treia cauză care provoacă diferențe derivă din faptul, că majoritatea consumatorilor rotunjește în jos zecimalele citite de pe contorul individual. Astfel, chiar dacă se citesc în același timp atât contoarele individuale, cât şi contorul principal, va exista o diferență, având în vedere că contorul principal măsoară cantitatea reală consumată de locuitorii imobilului de tip condominiu.

Dorim să conștientizăm consumatorii noștri despre faptul, că cantitatea suplimentară de apă facturată nu reprezintă plata pierderii de apă rezultată în urma unei defecțiuni de pe conducta principală de apă situată pe domeniul public, ci diferența care se adună din nedeclararea consumurilor de către unii locatari, declararea aleatorie sau incorectă a consumului și din sensibilitatea diferită a contoarelor de măsurare.

În județul nostru sunt multe localități în care s-au înființat asociații de proprietari, în cazul acestora citirea/verificarea contoarelor individuale făcându-se de președintele/administratorul asociației. De asemenea există imobile de tip condominiu, în care locuitorii au desemnat un responsabil cu citirea și declararea cantităților de apă consumate. Cunoaștem situații în alte județe, când s-a contractat o firmă specializată pentru citirea și declararea consumurilor de apă a apartamentelor.

Somație

Somație

Prin prezenta vă somăm asupra faptului că în termen de 3 luni de la primirea prezentei somații aveți obligativitatea, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și Nota de constatare a Gărzii de Mediu nr.13414/19.06.2019, racordarea la rețeaua de canalizare acolo unde există  rețea de canalizare,  în caz contrar, suntem nevoiți  să ne adresăm, în termen de 30 de zile, Gărzii Naţionale de Mediu, cu precizarea că persoanele vinovate riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 4.000 de lei.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 –republicată, care fac referire la acest lucru:

  • Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, daca aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  • Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționeaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  • Art. 40. pct. (2) Constatarea contraventiei și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apă uzată în bazine etans vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite si exploatate astfel încăt să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare pe bază de contract.