Sunteți aici: » Despre noi » Despre noi

Despre noi

Despre noi

Gospodărie Comunală S.A

Gospodărie Comunală S.A. s-a format ca operator regional (COR) în judeţul Covasna, pe structura fostei societăţi comerciale prestatoare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe.

Compania operează pe baza de contract de delegare de gestiune încheiat la data de 04.11.2009 cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) AQUACOV, şi exploatează sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din raza judeţului, în următoarele localităţi:

 • Municipiul Sfântu Gheorghe
 • Municipiul Târgu Secuiesc
 • Oraşul Covasna
 • Oraşul Întorsura Buzăului
 • Comuna Ghidfalău
 • Comuna Cătălina
 • Comuna Bodoc
 • Comuna Ozun
 • Comuna Sânzieni
 • Comuna Barcani
 • Comuna Ilieni
 • Comuna Sita Buzăului
 • Comuna Arcuș
 • Comuna Brateș format din localitățile Brateș, Pachia și Telechia

Populaţia deservită: 102.567 locuitori

Număr angajaţi : 337

Activitate principală conform codificării:
3600 - Captarea,tratarea şi distribuţia apei
3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

Adunarea Generală a Acţionarilor OR este organul suprem de conducere a societăţii şi este formată din membrii care reprezintă acţionarii. AGA se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare şi adoptă hotărâri în conformitate cu legea societăţilor comerciale şi actul constitutiv al societăţii.

Membrii AGA OR

Acţionar

Reprezentat prin

Aportul la capital
RON

Cota de participare la beneficii şi pierderi
%

Consiliul Local Municipiul Sfântu Gheorghe

Czimbalmos-Kozma Csaba

7.032.730

58.34838

Consiliul Local Municipiul Târgu Secuiesc

Bartha János László

2.370.140

19.66432

Consiliul Local Oraşul Covasna

Imre Csaba Lóránd

1.204.237,50

9.99118

Consiliul Local
Oraşul Întorsura Buzăului

Drăguş Ovidiu

1.105.892,50

9.17525

Consiliul Judeţean Covasna

Kovács Ödön

340.000

2.82087

Total

 

12.053.000

100,00

Consiliul de Administraţie al Operatorului Regional este format din 5 membrii, care sunt reprezentanţii acţionarilor şi desemnează echipa de conducere a societăţii în felul următor:

Directorul general răspunde de activitatea societăţii sub toate aspectele şi reprezintă societatea în relaţiile cu terţii.

Directorul operaţiuni conduce şi coordonează toate activităţile constând în captarea, tratarea apei potabile, distribuţia şi întreţinerea reţelelor de apă potabilă, dispeceratul central, colectarea apelor uzate şi tratarea apelor uzate.

Directorul economic coordonează întreaga activitate economico-financiara şi are în subordine compartimentul finanţe – contabilitate.

Directorul tehnic coordonează activitatea tehnică , managementul pierderilor şi activitatea energetică internă.

 

“Viziunea noastră este că vom fi compania de apă şi canalizare , într-o zonă extinsă de operare, iar obiectivul nostru este de a obţine performanţa operaţională şi financiară care ar trebui să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa de servicii de alimentare cu apă şi servicii de canalizare, din U.E. “

 

MISIUNEA NOASTRĂ

 • Prioritatea noastră este de a îndeplini cererile clienţilor privind serviciile de furnizare apă şi canal, iar succesul companiei noastre depinde de îmbunătăţirea calităţii şi diversificării serviciilor oferite
 • Vom întemeia o afacere prosperă care să asigure resursele necesare menţinerii şi dezvoltării unei infrastructuri adecvate furnizării unor servicii de calitate pentru populaţie
 • Ne angajăm să asigurăm un mediu de muncă, dezvoltare profesională şi umană pentru toţi angajaţii noştri, fără nicio discriminare
 • Prin integrarea în mediul extern, suntem responsabili de conservarea şi protejarea mediului,în beneficiul întregii comunităţi “

 

Membrii Consiliul de Administraţie al Operatorului Regional

Szép Miklós
Rákosi Áron
Domnişor Mircea
Antal Emőke

 

Echipa de conducere a societăţii

Directorul general: ec. Kozsokár Attila
Directorul economic: ec. Szórádi Edit
Directorul operaţiuni: ing. Butyka Elemér
Directorul tehnic: ing. Mátyás Ferenc

 

Conducătorii centrelor regionale:

Târgu Secuiesc: sing. Barabás Sándor
Covasna: ec. Şerban Dumitru
Întorsura Buzăului: ing. Dîrstar Dorin-Valeriu