Sunteți aici: » Despre noi » Finanțare EU

Finanțare EU

Finanțare EU

Masterplan apă-canal

Principalele lucrări proiectate în domeniul apei sunt reabilitari/îmbunătățiri ale stațiilor de tratare existente si reabilitari ale rețelelor existente de apă / definirea noilor rețele de apă (pe comune). Sistemele de ape uzate trebuie dezvoltate, urmând a deveni mult mai eficiente. Detalii cu privire la lucrarile de reabilitare/imbunatatire a sistemului de apa al judetului au fost elabotare. Masterplanul proiectului privind "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna".

Lucrări planificate OR

Lucrări planificate OR

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL COVASNA

In data de 22.martie 2011 cu ocazia Zilei mondiale a apei , Borbály László , ministrul Mediului si Pădurilor si Fejér Alexandru , directorul general al Operatorului regional SC Gospodărie Comunală SA , la Sf Gheorghe au semnat contractul de finantare pentru derularea proiectului finanţat prin POS Mediu, întitulat “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”.