Sunteți aici: » Noutati » Informații despre citirea contoarelor de apa

Informații despre citirea contoarelor de apa

 

Târgu Secuiesc 

 • 1 - 31 octombrie citirea contoare de branșament la blocuri și la case

Comuna Catalina

 • 14 octombrie citirea contoare de branșament 

Comuna Ghelința

 • 14 octombrie citirea contoare de branșament 

Comuna Sânzieni

 • 14 octombrie citirea contoare de branșament 

 

Sfântu Gheorghe  

 • 23-31.10.2020citirea contoare de branșament  la asociații de proprietari  

Comuna Ozun

 • 01-23.10.2020 citirea contoare de branșament 

Întorsura Buzăului și Sita Buzăului: 

 • 01-31.10.2020 citirea apometrele principale de la condominii, agenți economici și apometrele 

Covasna  

 • 06-10 iulie contoarele de branșament în străzile Tóth, Barabás Miklós, Virág, Cuza-Voda, Unirii (nr.1, și nr.2), Libertății( nr.18), Brazilor (nr.1)  

 • 13-17 iulie contoarele de branșament în străzile I. Teculescu, Forestierului, Verde, Stejarului, Poieniței, Moților, Toamnei, Apelor, T. Vladimirescu, Stelei, Unirii (nr.3, și nr.5) 

 • 20-24 iulie contoarele de branșament în străzile, Mihai Eminescu, Libertății (nr.14A), Brazilor (nr.3 și nr.5) 

 • 27-31 iulie contoarele de branșament la instituții și agenții economici și contoarele de branșament la blocuri 

Somație

Somație

Prin prezenta vă somăm asupra faptului că în termen de 3 luni de la primirea prezentei somații aveți obligativitatea, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și Nota de constatare a Gărzii de Mediu nr.13414/19.06.2019, racordarea la rețeaua de canalizare acolo unde există  rețea de canalizare,  în caz contrar, suntem nevoiți  să ne adresăm, în termen de 30 de zile, Gărzii Naţionale de Mediu, cu precizarea că persoanele vinovate riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 4.000 de lei.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 –republicată, care fac referire la acest lucru:

 • Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, daca aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
 • Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționeaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
 • Art. 40. pct. (2) Constatarea contraventiei și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apă uzată în bazine etans vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite si exploatate astfel încăt să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare pe bază de contract.