Sunteți aici: » Proces tehnologic » Laborator

Laborator

Laborator

Laboratorul Uzina de apă

Laboratorul Uzina de apă

este înregistrat la Ministerul Sănătăţii Publice în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile pentru efectuarea monitorizării de control şi prelevare de probe.

Laboratorul efectuează determinări fizico-chimice din probele de apă recoltate din : sursele de apă, filtrele rapide , rezervoarele de trecere din incinta staţiei, ieşire staţie de apă, rezervoare de înmagazinare din oraş şi  la consumatori.

Programul de lucru este permanent, in regim de tură, respectiv 12 ore lucrate cu 24 ore repau.

Setul de determinări a indicatorilor de calitate ai apei  şi frecvenţa determinărilor sunt stabilite de comun acord cu Autoritatea de Sănătate Publică.

Laborator Staţia de epurare

Laboratorul efectueaza determinari fizico-chimice, atât pentru staţia de epurare  cât şi pentru agenţii economici.

Pentru  Staţia de epurare se urmăreşte zilnic fluxul tehnologic de epurare prin analize fizico-chimice după următorul grafic:

Laboratorul de metrologie

Laboratorul de metrologie funcţionează pe baza Autorizaţiei, emis de Biroul Român de Metrologie Legală,  sub supravegherea DRML Braşov-SJML Covasna

Laboratorul este autorizat să efectueze verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare din cadrul următoarelor sortimente:

  • contoare de apă rece cu : -Dn 15mm - 40mm (inclusiv) puse pe piață conform NML, -Dn 15mm - 32mm (inclusiv) puse pe piață conform MID
  • contoare de apă caldă cu : -Dn 15mm - 40mm (inclusiv) puse pe piață conform NML

Verificarea contoarelor de apă se efectuează de către metrologii laboratorului, pe baza solicitărilor înregistrate la Metrologie.