Sunteți aici: » Noutati

Noutati

Noutati

Blocaje în sistemul de canalizare

Blocaje în sistemul de canalizare

Se întâmplă tot mai des ca pompele de canalizare să sufere avarii majore ca urmare a faptului că locuitorii aruncă în toalete deșeurile care ar trebui să ajungă la gunoi. Pe lângă pompa avariată din cauza unor portocale aruncate în urmă cu câteva luni
în canalizarea din localitatea Sântionlunca, angajații Gospodărie Comunală SA colectează frecvent cantități importante de materiale textile, bucăți de lemn, blană de animale și resturi de alimente.

Tarifele pentru apă și canalizare, ajustate cu 46, respectiv 30 de bani

Tarifele pentru apă și canalizare, ajustate cu 46, respectiv 30 de bani

În 2021, operatorul regional Gospodărie Comunală SA crește ușor tarifele la apă și canalizare.

Directorul societății, Kozsokár Attila, spune că deşi niciodată nu este o măsură apreciată de locuitori, ajustarea tarifelor pentru serviciile de apă şi canalizare este necesară, şi este pusă şi pe fondul creşterii tarifelor la energia electrică.

 

Rezultatele analizei calității apei potabile pentru luna ianuarie

Rezultatele analizei calității apei potabile pentru luna ianuarie

Se fac îmbunătățiri, dar rezultatele nu vor apărea peste noapte

Se fac îmbunătățiri, dar rezultatele nu vor apărea peste noapte

Soluționarea problemelor apărute la rețeaua de apă din localitatea Târgu Secuiesc este în mod constant în atenția operatorului regional Gospodărie Comunală SA. 

Directorul societății, Kozsokár Attila, afirmă că în această localitate alimentarea cu apă a intrat într-o nouă etapă, cu toate acestea, este nevoie de timp, iar rezultatele nu vor apărea imediat.

Sistări / Avarii

Sistări / Avarii

 

Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA. vă informează, că: 

- joi, 22 aprilie 2021, între orele 9 și 12  se va sista furnizarea apei potabile în municipiul  Sfântu Gheorghe, strada Stadionului pe tronsonul dintre străzile Benedek Elek și Vasile Goldiș, strada Stadionului, bl.5A, nr.12 (Școala Váradi József) și nr. 14 (Universitatea Babeș-Bolyai), ANL bloc 14 scările A și B, și blocul 16, respectiv strada Benedek Elek, nr. 20. 

După reluarea furnizării, apa poate prezenta impurități. Solicităm consumatorilor să acorde o atenție sporită utilizării aparatelor de uz casnic și a dispozitivelor tehnice care utilizează apă în perioada indicată! Mulțumim pentru înțelegere.

Somație

Somație

Prin prezenta vă somăm asupra faptului că în termen de 3 luni de la primirea prezentei somații aveți obligativitatea, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și Nota de constatare a Gărzii de Mediu nr.13414/19.06.2019, racordarea la rețeaua de canalizare acolo unde există  rețea de canalizare,  în caz contrar, suntem nevoiți  să ne adresăm, în termen de 30 de zile, Gărzii Naţionale de Mediu, cu precizarea că persoanele vinovate riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 4.000 de lei.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 –republicată, care fac referire la acest lucru:

  • Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, daca aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  • Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționeaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  • Art. 40. pct. (2) Constatarea contraventiei și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apă uzată în bazine etans vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite si exploatate astfel încăt să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare pe bază de contract.

Ce se întâmplă cu consumatorii noștri care nu își achită facturile?

Ce se întâmplă cu consumatorii noștri care nu își achită facturile?

 

Gospodărie Comunală SA este tolerant față de consumatorii aflați în dificultăți financiare, de aceea le oferim posibilitatea de a plăti factura și în rate. Factura emisă consumatorilor include, serviciul de furnizare apă potabilă și serviciul de canalizare menajeră, astfel încât neplata facturii afectează ambele servicii.

De unde provine cantitatea suplimentară de apă facturată pentru consumatorii din imobilele de tip condominiu?

De unde provine cantitatea suplimentară de apă facturată pentru consumatorii din imobilele de tip condominiu?

 

Conform prevederilor legale în vigoare, Operatorul Regional citește contorul de apă principal montat în căminul situat pe domeniul public în amonte de blocul de locuințe. Cantitatea de apă măsurată de contorul principal se împarte la locuitorii blocului/ scării în funcție de cantitatea declarată a consumului, la care se mai adaugă diferență împărțită pe numărul de locuitori declarații. În majoritatea cazurilor cantitatea cumulată declarată de consumatori este mai mică decât volumul măsurat de contorul principal al imobilului de tip condominiu.

Cine plătește pierderile de apă stradale?

Cine plătește pierderile de apă stradale?

 

În caz de defecțiune a conductelor de apă, pierderile din rețeaua publică de apă NU sunt incluse în consum, acestea încadrându-se în responsabilitatea prestatorul de servicii.

Informații despre citirea contoarelor de apa

Informații despre citirea contoarelor de apa

 

Târgu Secuiesc 

  • 1 - 31 octombrie citirea contoare de branșament la blocuri și la case

Comuna Catalina

  • 14 octombrie citirea contoare de branșament 

Comuna Ghelința

  • 14 octombrie citirea contoare de branșament 

Comuna Sânzieni

  • 14 octombrie citirea contoare de branșament 

Totul despre furnizarea apei - Caiet informare

Totul despre furnizarea apei - Caiet informare

Totul despre furnizarea apei - Caiet informare

Plată online a facturilor și autocitire Index

Operatorul Regional Gospodărie Comunală, vă aduce la cunoștința consumatorilor, că își pot achita facturile sigur și rapid în mediul online pe pagina https://www.apacov.ro

Pentru ajutor vă rugăm consultați fișierul atașat.

Calitatea apei potabile

Indicatorii  de calitate ale apei potabile distribuită în oraşele judeţului Covasna

Calitatea apei potabile este un factor foarte important în viaţa noastră.

În continuare vă prezentăm tabelele cu indicatorii de calitate ale apei potabile distribuite în localitatile din aria de operare.

MĂSURI PREVENTIVE ÎMPOTRIVA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19

În contextul răspândirii virusului COVID-19 la nivel național, al alertei naționale privitoare la protecția necesară și imediată împotriva răspândirii virusului COVID-19, Gospodărie Comunală S.A.a luat măsuri pentru limitarea contactului direct între clienții noștri și angajații din departamentele cele mai expuse din acest punct de vedere.

Astfel, stimați clienți, vă sfătuim să apelați, atât cât este posibil, la variantele electronice, inițiate în sprijinul dumneavoastră, pentru probleme care vizează Contracte, Relații Clienți sau Serviciul Tehnic, fie că vorbim despre reclamații, facturi sau documentații tehnice. Aici, puteți transmite documente, înscrisuri sau acte specifice scanate.

Avem rugămintea să comunicați indexurile repartitoarelor de consum în și în cazul blocurilor de louințe care nu s-au constituit în Asociații de Proprietari potricit punctul 5 din Convenția de repartizare.

 

Vă solicităm, pe cât posibil, să:

Recomandăm clienților noștri să se adreseze cu încredere personalului nostru prin următoarele metode:

În municipiul Sfântu Gheorghe:

 la nr. de telefon 0267-351390 sau 0740740124, pe adresa de email relatii.clienti@apacov.ro sau pe site-ul societății, la adresa https://www.apacov.ro/

În orașul Covasna:

la nr. de telefon 0267- 341557, 0726350707 sau 0372743861, pe adresa de email dispecerat.covasna@apacov.ro sau pe site-ul societății, la adresa https://www.apacov.ro/

În municipiul Tg. Secuiesc:

la nr. de telefon 0267- 364454 sau 0372743860, pe adresa de email secretariat.tirgu@apacov.ro sau pe site-ul societății, la adresa https://www.apacov.ro/

În orașul Întorsura Buzăului:

la nr. de telefon 0267- 371771, 0767334332, 0769621752 sau 0735706283 pe adresa de email suciu.lacramioara@apacov.ro sau pe site-ul societății, la adresa https://www.apacov.ro/

PayPoint, Payzone, Un-doi centru de plăți

PayPoint, Payzone, Un-doi centru de plăți

Operatorul Regional Gospodărie Comunală, vă aduce la cunoștința consumatorilor, că își pot achita facturile sigur și rapid la magazinele care au instalate terminale PayPoint, Payzone sau Un-doi centru de plăți.

În vederea efectuării unei plăţi, clienţii care beneficiază de serviciile furnizate/prestate de Gospodărie Comunală S.A. trebuie doar să se prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin în care se găseşte un terminal PayPoint, Payzone sau Un-doi centru de plăți. Vânzătorul scanează codul de bare de pe factură, clientul achită suma în numerar şi primeşte pe loc un exemplar al chitanţei cu detaliile tranzacţiei (data plăţii, suma, locaţia, furnizorul, etc). Operaţiunea durează doar, câteva minute, reducând astfel considerabil timpul alocat plăţii facturilor

De ce are apa uneori culoare gălbuie?

Apa care iese de la Uzina de apă este limpede, transparentă şi fără culoare.

Însă, cu ocazia lucrărilor care necesită întreruperea furnizării apei potabile sau reducerea locală a presiunii apei, după repornire ,datorită antrenării depunerilor din interiorul conductelor  se întâmplă ca apa să fie tulbure, cu toate că în prealabil se face o spălare a conductelor. Tulburarea apei apare numai pe arii limitate şi se manifestă prin mărirea concentraţiei de fier în apă. Aceste lucrări de intervenţii sunt planificate şi conform Regulamentului de funcţionare, sunt aduse la cunoştinţa consumatorilor prin mass-media locală şi/sau prin afişare la scările blocurilor implicate. În cazul în care apa nu se limpezeşte după ce aţi lăsat-o un timp scurt să curgă, vă rugăm solicitaţi intervenţia echipelor noastre.

Fiecare picătură contează

Scopul societăţii noastre este, ca elementul de bază, apa potabilă, să ajungă în gospodăria tuturor locuitorilor în fiecare zi a anului.

Probabil aveţi cunoştinţă despre faptul că în mai multe ţări, apa potabilă nu este de calitate. Din ce în ce mai mult ne confruntăm cu problema scăderii proviziilor de ape dulci.

Este sarcina noastră principală, protejarea mediului prin epurarea apelor uzate în condiţiile prevăzute de autorizaţia şi ligislaţia de mediu.

Pagina noastră de web, vă informează în importanţa activităţii noastre, vă invită de a participa în atingerea scopului nostru, menţinerea apelor cât mai curate, deoarece…fiecare picătură contează.

Stiați că?

  • In oraşul Sf Gheorghe apa se captează din 57 de puţuri de medie adâncime situate în lunca Oltului ?
  • Apa NU este captată gratuit. SC Gospodărie Comunală SA plăteşte pentru apa captată către Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE” , care  administrează fondul acvifer al Romaniei.

Raport BDO - 2012

Un pas înainte

Un pas înainte

Normele şi exigenţele Uniunii Europene privitoare la dezvoltarea furnizării apei potabile şi serviciului de canalizare au generat o necesitate de efectuare a unei investiţii din partea societăţii noastre. În realizarea acestuia s-au luat în considerare resursele cele mai convenabile, în funcţie de posibilităţile avute.

Gospodărie Comunală SA înlocuiește 1.500 de contoare de apă la Sfântu Gheorghe

Gospodărie Comunală SA înlocuiește 1.500 de contoare de apă la Sfântu Gheorghe

La Sfântu Gheorghe, schimbarea contoarelor de branșament amplasate în exteriorul blocurilor de locuit se va desfășura treptat, în funcție de condițiile meteorologice, dar consumatorii nu vor fi afectați în mod direct. În mai multe locații din municipiul Târgu Secuiesc aceste lucrări sunt deja în derulare. 

În așteptarea unei licitații pentru finalizarea apeductului de la Întorsura Buzăului

În așteptarea unei licitații pentru finalizarea apeductului de la Întorsura Buzăului

Este extrem de frustrant să derulezi timp de mai mulți ani lucrări într-o anumită așezare, iar rezultatul să nu fie vizibil cu ochiul liber. Este și cazul localității Întorsura Buzăului, unde lucrările demarate în 2012 abia acum încep să prindă contur.
Motivul principal? Firma de construcții s-a abătut foarte mult de la condițiile contractuale, însă în ultima etapă au apărut și anumite probleme tehnice.

Anunţ de interes public

Anunţ de interes public

Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA. informează consumatorii că pe data de 6 aprilie 2021 au început lucrările de înlocuire a conductei OL, cu diametrul de 400 mm, în fața stadionului Sinkovits, care conductă traversează strada Petőfi Sándor.

 

 

Care este calitatea apei potabile în județul Covasna?

Care este calitatea apei potabile în județul Covasna?

De multe ori, în urma unor lucrări de reparații în rețea, apar semne de întrebare privind calitatea apei care curge la robinet. Trebuie știut că în cazul în care indicele de turbiditate nu depășește valoarea maximă admisă de Legea privind calitatea apei potabile, respectiv de 5 unități, apa tulbure nu pune în pericol consumatorii.

Casieria din Târgu Secuiesc

Casieria din Târgu Secuiesc

Gospodărie Comunală SA aduce la cunoștința consumatorilor, că din data 05 octombrie 2020 casieria din Târgu Secuiesc va fi deschisă după următorul program: 

Luni – Miercuri - Vineri 

 10:00 – 13:00