Sunteți aici: » Despre noi » Politica firmei

Politica firmei

Politica firmei

Politica în domeniul calitate-mediu

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE OCUPAŢIONALĂ

Principiile de bază ale societăţii noastre sunt:

 • orientarea întregii activităţi către satisfacerea cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor prin oferirea produse si servicii de calitate la preţuri concurenţiale , in conditiile respectarii cerintelor legale si de reglementare ;
 • tratarea cu seriozitate a tuturor relaţiilor de colaborare cu toate părţile interesate în vederea câştigării şi menţinerii pieţelor de desfacere;
 • obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi relaţii optime de comunicare cu furnizorii şi clienţii.
 • desfasurarea activitatii astfel incat sa se previna poluarea mediului inconjurator
 • respectarea cerintelor legale si de reglementare in vigoare si a altor cerinte la care societatea subscrie.
 • desfasurarea activitatii astfel incat sa se previna incidentele si imbolnavirile profesionale

Condiţia de bază pentru ca aceste principii să devină realitate, este respectarea cerinţelor sistemului de management al Calităţii , Mediului şi Securitatii si sanatatii ocupationale  implementat în organizaţia noastră, conform standardelor ISO 9001 : 2008 , ISO 14001: 2004 si OHSAS 18001:2007 . Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:

 • semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii;
 • eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi pentru reducerea costurilor noncalităţii;
 • instruirea permanentă a personalului angajat care să conducă la creşterea calitativă a produselor/serviciilor , gestionarea corecta a resurselor si evitarea incidentelor ;
 • imbunatatirea infrastructurii in vederea imbunatatirii proceselor desfasurate de organizatie pentru veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor;
 • analiza periodică a datelor pentru identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţilor.
 • monitorizarea aspectelor de mediu astfel incat sa se previna poluarea mediului inconjurator si valorificarea deseurilor .
 • asigurarea conditiilor optime de munca astfel incat sa se evite incidentele de munca si imbolnavirile profesionale ale angajatilor , vizitatorilor , contractorilor si a altor parti interesate .

Conducerea organizatiei a stabilit ca prezenta politica sa fie comunicata tuturor persoanelor care lucreaza sub controlul organizatiei  cu scopul ca acestia sa devina constienti cu privire la obligatiile lor individuale in domeniul calitatii , mediului si securitatii si sanatatii ocupationale , sa fie disponibila partilor interesate si sa fie analizata periodic pentru a se asigura ca aceasta ramane relevanta si adecvata pentru organizatie.

Conducerea societatii se angajeaza pentru perioada următoare sa analizeze periodic adecvarea Sistemului de Management Integrat  in vederea îmbunătăţirii permanente a eficacităţii acestuia.

 

ing. Fejer Alexandru
Director General
17.02.2011