Sunteți aici: » Servicii » Servicii de bază

Servicii de bază

Servicii de bază

Dispecerat non-stop la nr de  telefon: 0267/ 315393

Serviciile de bază ale Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe sunt

  • asigurarea apei potabile de cea mai bună calitate pentru toţi consumatorii din aria de operare. În prezent asigurăm apă potabilă din reţeaua orăşenească pentru: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Întorsura Buzăului și comunele Ilieni, Sâncraiu, Chilieni, Coşeni, Arcuș, Ghidfalău, Ozun, Bodoc, Zălan, Olteni, Fotoș, Angheluș, Cătălina, Sânzieni, Barcani și Sita Buzăului și în localitățile Câmpul Frumos, Băile Șugaș.
  • colectarea, transportul, evacuarea şi epurarea apelor uzate descărcate in reţeaua publică, cu respectarea condiţiilor impuse de normativele in vigoare .

Paralel cu aceasta,  acordăm o deosebită atenţie bunei funcţionări  ale  sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare

Din acest motiv la dispeceratul societăţii se concentrează toate informaţiile privind alimentarea cu apă , funcţionarea reţelei de distribuţie apa potabilă şi a reţelei de canalizare;

Aici se pot comunica telefonic non-stop reclamaţiile si sesizările privind defecţiunile apărute in funcţionarea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a reţelei de canalizare a oraşului; 
Reclamaţiile şi sesizările se  înregistrează la dispecerat, precizându-se  numele celui ce sesizează, natura defecţiunii, data şi în final modul de remediere, 
Formaţiile de intervenţie ale dispeceratului verifică toate reclamaţiile înregistrate şi remediază defecţiunile constatate la conductele stradale sau branşamente.

Echipele de intervenţie nu execută remedieri de defecţiuni ale instalatiei interioare ..

Instalaţia interioară este instalaţia care urmează după contor (inclusiv căminul pentru apometru şi de canalizare), este in administrarea deţinătorului de imobil care răspunde de exploatarea, intreţinerea şi reparaţia ei.