Sunteți aici: » Noutati » Sistări / Avarii

Sistări / Avarii

 

Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA. vă informează, că: 

- miercuri, 12 august 2020, între orele 8:00-13:00, din cauza unor lucrări de reparații, se va sista furnizarea apei potabile în comuna Ghidfalău (localitățile Ghidfalău, Angheluș, Etfalău-Zoltán și Fotoș). 
După reluarea furnizării serviciului, pe o perioadă scurtă apa poate prezenta impurităţi. Mulţumim pentru înţelegere.

- marți, 11 august 2020, între orele 9 şi 15, se va sista alimentarea cu apă în comuna Sita Buzăului pentru efectuarea lucrărilor de racordare la instalație nouă.  
După reluarea furnizării serviciului, pe o perioadă scurtă apa poate prezenta impurităţi. Mulţumim pentru înţelegere.

- miercuri, 05 august 2020, între orele 8 şi 15, din cauza mutării poziţiei unui hidrant aflat în Piaţa Libertăţii din localitatea Sfântu Gheorghe, se va sista furnizarea apei potabile în clădirea Consiliului Judeţean Covasna şi Instituţia  Prefectului  Judeţului Covasna.
După reluarea furnizării serviciului, pe o perioadă scurtă apa poate prezenta impurităţi. Mulţumim pentru înţelegere.

- miercuri, în data de 29 iulie 2020 de la ora 18:00 până la ora 8:00 în data de 30 iulie 2020, se vor opri pompele din stația de apă și pompele de la puturi, alimentarea cu apă se va realiza cu apa potabila din rezervoarele de înmagazinare a apei potabile, 30 iulie 2020 de la ora 08:00 până la ora 18:00 se vor închide vanele  V2 de comunicare dintre rețeaua de alimentare cu apa potabile și rezervoarele de înmagazinare, se va porni pompele P1 și P2, în același timp se vor porni și pompele de la puturi. Cei 4 operatori ai stației de epurare vor recurge la evacuarea apei rămase în rezervoare (R1 și R2) și vor acționa la curățarea și dezinfectarea rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile (R1 și R2). După curățarea și dezinfectarea rezervoarelor de înmagazinare se vor deschide vanele V2 se va continua  funcționarea cu  Pompele P1 și P2 (Grundfos), pană se va reface nivelul de rezerva din rezervoarele de inmagazinare (R1 si R2).
După reluarea furnizării, apa poate prezenta impurități. Mulțumim pentru înțelegere.

- vineri, 24 iulie 2020, între orele 8 și 15, din cauza unor lucrări de reparații, se va sista furnizarea apei potabile în Sfântu Gheorghe pe strada Crângului, bl.37, scările A, B, C, D, bl. 38, scările A și B, bl. 40, scările A, B, C, respectiv la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron.
După reluarea furnizării, apa poate prezenta impurități. Mulțumim pentru înțelegere.

- miercuri, 08 iulie 2020, între orele 8 și 15, din cauza mutării poziției unui hidrant aflat în Piața Libertății din localitatea Sfântu Gheorghe, se va sista furnizarea apei potabile în clădirea unde se află Consiliul Județean Covasna și Instituția Prefectului Județului Covasna. 
După reluarea furnizării, apa poate prezenta impurități. Mulțumim pentru înțelegere.

Somație

Prin prezenta vă somăm asupra faptului că în termen de 3 luni de la primirea prezentei somații aveți obligativitatea, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și Nota de constatare a Gărzii de Mediu nr.13414/19.06.2019, racordarea la rețeaua de canalizare acolo unde există  rețea de canalizare,  în caz contrar, suntem nevoiți  să ne adresăm, în termen de 30 de zile, Gărzii Naţionale de Mediu, cu precizarea că persoanele vinovate riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 4.000 de lei.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 –republicată, care fac referire la acest lucru:

  • Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, daca aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  • Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționeaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  • Art. 40. pct. (2) Constatarea contraventiei și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apă uzată în bazine etans vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite si exploatate astfel încăt să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare pe bază de contract.