Sunteți aici: » Tarife

Tarife

Tarife

Tarife analize apă potabilă

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr 3/01 februarie 2016

Nr. Crt
Parametrii analizaţi
Valoare
(fără TVA)
lei
1 pH 10
2 Oxidabilitate ( substanţe organice) 25
3 Clor rezidual 25
4 Amoniu 25
5 Nitriți 25
6 Fier 30
7 Cloruri 30
8 Duritate totală 25
9 Turbiditate 10
10 Conductivitate 10
11 Culoare, miros, gust 10

Notă:

  1. Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Uzina de apă Sf Gheorghe
  2. Efectuarea analizei probelor de  apă potabilă provenită din reţeaua de distribuţie a societăţii este gratis.Recoltarea acestor probe de ape se efectuează de către personalul laboratorului
  3. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr tel 0267/351390

Tarife de analize de ape uzate

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr 3/01 februarie 2016

Nr. crt
Parametrii analizaţi
Valoare
(fără TVA)
lei
1 pH 10
2 Consum chimic de oxigen CCO-Cr 90
3 Consum biochimic de oxigen CBO5 75
4 Materii totale în suspensie MTS 30
5 Azot amoniacal 45
6 Fosfor total 55
7 Detergenți 40
8 Reziduu fix 30
9 Substanțe extractabile cu solvenți organici/ calitativ 82
10 Cloruri 30
11 Indicele-Mn 25

Notă:

  1. Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Staţia de epurare Sf Gheorghe
  2. Efectuarea analizei probelor de  ape uzate ptr agenţi economici se face pe bază de comandă.Recoltarea acestor probe de ape se efectuează de către personalul societăţii
  3. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr tel 0267/351390

Tarife apă şi canalizare-epurare

Tarife valabile din luna decembrie 2019

ÎNTREAGA ARIE DE OPERARE
APA POTABILĂ SERVICII DE CANALIZARE - EPURARE
Preț/Tarif pentru populație Preț/Tarif pentru ceilalți utilizatori Preț/Tarif pentru populație Preț/Tarif pentru ceilalți utilizatori
4,26    lei/m3 3,91     lei/m3 3,02 lei/m3 2,77     lei/m3

Prețurile la apă potabilă pentru populație conțin T.V.A în cotă de 9 %, iar pentru ceilalți utilizatori nu conțin T.V.A
Tarifele la canalizare - epurare pentru populație conțin T.V.A în cotă de 9%, iar pentru ceilalți utilizatori nu conțin T.V.A

Tarife vidanjări-desfundări canale

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr.7 iulie 2019

Nr. crt
Denumire activitate
U/M
Valoare
fără TVA
lei
1 Desfundat canal manual lei/caz 65.00
2 Vidanjare lei/mc 65.00
3 Desfundat canal cu Autoutilitară de desfundat canale menajere sau pluviale lei/oră 175.00
4 Lucrări de desfundat canal mecanic cu mașină de curățat canale RISS-22
lei/oră
145.00
5 Neutralizare lichide vidanjate nepericuloase de la populație și agenți economici prin intermediu Stațiilor de Epurare ape uzate din aria de operare al Gospodărie Comunală S.A. lei/mc 65.00
6 Identificarea traseului rețelelor de apă / Identificare defecte de conducta de apă lei/oră 70.00
7 Sudura la țevile din polietilenă lei/buc 125.00
8 Străpungere țevi sub presiune lei/buc 135.00
9 Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 15-30 mm lei/buc 85.00
10 Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 40-200 mm lei/buc 130.00
11 Asistență tehnică de specialitate lei/oră 45.00
12 Redeschidere racord canal Dn până 200 mm lei/buc 115.00
13 Redeschidere racord canal Dn mai mare 200 mm lei/buc 240.00
14 Inspecție video rețele de canalizare lei/ora 115.00
15 Curățat manual grătar stradal lei/buc 30.00

Notă:

  1. Efectuarea acestor lucrări se face pe bază de comandă
  2. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr tel  0267/ 351390, 0267/315393

Tarife închirieri utilaje

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr.7 iulie 2019

Nr. crt
Denumire utilaj
U/M
Valoare
fără TVA
lei
1 Închiriere autovehicol sub 3,5 tone km 4,70
2 Închiriere autovehicol peste 3,5 tone km 8,70
3 Închiriere excavator ore 125.00
4 Închiriat macara pe pneuri ore 115.00
5 Închiriere generator de curent ore 75.00
6 Închiriere compactor ore 65.00
7 Închiriere motocompresor ore 135.00
8 Închiriere tăietor asfalt ore 140.00
9 Închiriere motopompă Honda ore 75.00
10 Închiriat buldoexcavator ore 115.00
11 Închiriere miniexcavator ore 105.00

Notă:

  1. Închirierea utilajelor  se face pe bază de comandă
  2. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr tel  0267/351390

Taxe pentru eliberarea de avize tehnice

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr.7 iulie 2019

Nr crt
Denumire aviz
U/M
Valoare
fără TVA
lei
1 Aviz de branşare-racordare la reţeaua de apă potabilă şi canalizare caz 70,00
2 Aviz de traseu necesar la obţinerea autorizaţiei de construire caz 70,00
3 Aviz tehnic pentru preluare ape uzate prin vidanjare în vederea contractării serviciului caz 70,00
4 Notificare privind transcrierea contractului de furnizare apă şi canalizare caz 70,00
5 Eliberare copie după acte originale caz 11.00
6 Debranșare - rebranșare contor până DN 25 mm caz 90.00
7 Debranșare - rebranșare contor peste DN 25 mm caz 145.00
8 Asistență tehnică de specialitate oră 45.00
9 Taxă asigurare debit de incendiu caz 70,00
10 Serviciu repartizare costuri caz 5,00
11 Racordare la canal buc 105,00
12 Străpungere perete cămin buc 165,00
13 Taxa de urgență   + 70%

Relaţii la telefon: 0267/351390