Sunteți aici: » Noutati » Tarifele pentru apă și canalizare, ajustate cu 46, respectiv 30 de bani

Tarifele pentru apă și canalizare, ajustate cu 46, respectiv 30 de bani

În 2021, operatorul regional Gospodărie Comunală SA crește ușor tarifele la apă și canalizare.

Directorul societății, Kozsokár Attila, spune că deşi niciodată nu este o măsură apreciată de locuitori, ajustarea tarifelor pentru serviciile de apă şi canalizare este necesară, şi este pusă şi pe fondul creşterii tarifelor la energia electrică.

 

Creşterea preţurilor de către furnizorul de servicii nu este niciodată o măsură populară, cu toate acestea, este nevoie de ajustare. Au existat multe speculații pe reţelele de socializare cu privire la acest aspect, așadar consider că este important să subliniem că nu este vorba despre o creștere a prețului cu 1 leu, ci despre o ajustare. Articol cu articol, la prețul metrilor cubi utilizaţi, am crescut cu 46 de bani pentru apa potabilă, și cu 30 de bani pentru apa uzată. Nu vrem să facem lucrurile să sune mai frumos atunci când spunem că ajustăm prețurile, dar trebuie să ținem cont şi de faptul că prețurile la energie electrică au crescut, iar rețeaua de apă este alimentată cu energie electrică, iar în paralel trebuie să compensăm şi inflația”.

Conducerea societăţii explică şi faptul că, în mod normal, remedierea defecțiunilor, lucrările mici de întreţinere şi dezvoltare a rețelei de apă sunt finanțate din bugetul propriu, în vreme ce lucrările majore sunt acoperite de primării.

Numai în primele luni ale acestui an, prețurile materialelor au crescut enorm, spune Kozsokár Attila, cu până la 25 sau chiar 50% în unele cazuri, acesta fiind motivul pentru care a fost necesară o creştere cu 46 de bani pentru apa potabilă, respectiv cu 30 de bani pentru canalizare.

Astfel, tariful pentru apa potabilă produsă, transportată şi distribuită pe întreaga arie de operare a furnizorului este de 4,26 lei pe metrul cub cu TVA (prin comparație, costul pentru un metru cub din cea mai ieftină apă potabilă îmbuteliată ar ajunge la 120 de lei), iar cel pentru canalizare-epurare este de 3,02 lei (cu TVA).

Inclusiv Gospodărie Comunală SA plătește aceste servicii, respectiv cumpără circa 9 milioane de metri cubi pe an, reprezentând consumul anual de apă al județului Covasna. Însă indiferent dacă apa este asigurată dintr-o sursă gratuită sau nu, furnizorul de servicii tot trebuie să facă plata către Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Covasna, iar numai pentru asta, costurile ajung la 540.000 de lei, la care se mai adaugă taxele de transport şi alte cheltuieli.

Conducerea societății face lămuriri și în ceea ce privește pierderile de apă care sunt trecute pe facturile consumatorilor, explicând că, de fapt, acestea nu reprezintă pierderi pentru întreaga rețea.

Evident, în calitate de consumator, și eu aș fi revoltat dacă ar trebui să plătesc pentru pierderile de apă apărute în urma spargerii conductelor, dar nu este cazul. Putem vorbi despre pierderi în cazul blocurilor de locuințe. În termeni tehnici, apometrele din locuințele consumatorilor se numesc alocatoare de costuri, deoarece nu sunt foarte precise. Un robinet care picură sau un rezervor de toaletă economic nu vor mișca acul ceasului, dar contorul principal plasat în fața blocului detectează și aceste lucruri. Și este foarte important, deoarece un robinet din care picură apă poate genera într-o zi o pierdere de aproximativ 100 de litri. Pierderea pe care o indicăm noi reprezintă diferența dintre contorul principal și ceasurile din locuințe și, evident, este distribuită proporțional” – a explicat Kozsokár Attila.

 

Totodată, Gospodărie Comunală SA atrage atenția asupra faptului că în cazul contoarelor vechi, care în unele cazuri nu au mai fost verificate de 30 de ani, pot apărea diferențe importante față de consumul real. În plus, și calitatea rețelelor din blocurile de locuit poate aduce pierderi, deoarece pe măsură ce țevile din pământ se sparg, și rețeaua din interiorul blocurilor este deteriorată în timp.

Somație

Somație

Prin prezenta vă somăm asupra faptului că în termen de 3 luni de la primirea prezentei somații aveți obligativitatea, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și Nota de constatare a Gărzii de Mediu nr.13414/19.06.2019, racordarea la rețeaua de canalizare acolo unde există  rețea de canalizare,  în caz contrar, suntem nevoiți  să ne adresăm, în termen de 30 de zile, Gărzii Naţionale de Mediu, cu precizarea că persoanele vinovate riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 4.000 de lei.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 –republicată, care fac referire la acest lucru:

  • Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, daca aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  • Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționeaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  • Art. 40. pct. (2) Constatarea contraventiei și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apă uzată în bazine etans vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite si exploatate astfel încăt să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare pe bază de contract.